Advertise Here !


အခုုခတ္ကားေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာအရင္ ကာဗ်ဴရုုိက္တာနဲ႔ေမာင္းနွင္ခဲ႔တဲ႔ကားေတြနဲ႔မတူေတာ႔ပါဘူး..။အရင္တံုုးကေတာ႔ဆီစားနဳံး ကားေျပးနဳံးေတြကုုိခ်ိန္ညိွဘုုိ႔အရင္ ကားကုုိရပ္ျပီးမွ မက္ကင္းနစ္ဆရာေတြနဲ႔ခ်ိန္ညိွခဲ႔ၾကပါတယ္..။ ဒါေပမဲ႔ ဒီကေန႔ ေတြ႔ရတဲ႔ကားေတြကေတာ႔ အဲသလုုိကိစေတြကုုိ ကြန္ျပဳတာနဲ႔ကားရပ္စရာမလုုိပဲ ခ်ိန္ညိွနုုိင္လာျပီ…။

Ford Ranger ၏ကြန္ျပဳတာယူနစ္ပံုု
Ford Ranger ၏ကြန္ျပဳတာယူနစ္ပံုု

The engine control unit (ECU) အင္ဂ်င္ ထိန္းေက်ာင္းစနစ္ဟာအားအေကာင္းဆံုုး ကြန္ျပဳတာ ထိန္းေက်ာင္းစနစ္ အျဖစ္ကားအမ်ားစုုမွာပါ၀င္ပါတယ္..။ အပိတ္လွည္႔ပတ္စနစ္(close loop control) ကုုိအသံုးျပဳတည္ေဆာက္ထားပါတယ္…။ ECU စနစ္ဟာ input ရလာတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔output ထုုပ္ရမဲ႔အခ်က္အလက္ေတြကုုိထိန္းညိွျပီး.. ဆီစားနံုုး ကားေျပးနံုုးနဲ႔ တခ်ားလံုုးခ်ဴံေရးအခ်က္ျပစနစ္ေတြကုုိပါထုုပ္လုုပ္ေပးပါတယ္..။ ECU ဟာ ပံုုစံကဲြအမ်ားအျပားရွိတဲ႔ ဆင္ဆာ ေတြကေန တစ္ဆင္႔ ေအာက္စီဂ်င္ပမာန…၊ကား အိပ္ေဇာကထုုပ္လြတ္ေနတဲ႔ အပုူရွိန္..၊ အင္ဂ်င္အေအးေပးစနစ္ထဲကေရရဲ႔ အပူခ်ိန္စတာေတြကေနအခ်က္အလက္ေတြကရယူျပီး စကန္႔ပုုိင္းအတြင္း သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ႔တြက္ခ်က္မႈ႔ေတြျပဳလုုပ္ေပးျပီး..အင္ဂ်င္ရဲ႔ တုုိင္မင္ ( Timing ) နဲ႔.. ဆီပန္းထဲ႔ေပးတဲ႔ ဆီပန္းေခါင္းငယ္ေလးမ်ား (Fuel injector) တုုိ႔ကုုိ လုုိသလုုိခ်ိန္ညိွေပးပါတယ္..။

ကားအမ်ားစုုဟာ ကြန္ျပဳတာ သံဳးေလးခုုကုုိေပါင္းစပ္ျပီးစက္ရုုံကသက္မွတ္ေပးလိ္ုုက္တဲ႔ အေရအေသြးကုုိထိန္းညိွနုုိင္ဘုုိ႔အသံုုးျပဳၾကပါတယ္..။အဲဒါေတြကေတာ႔ ECU လုုိ႔ေခၚတဲ႔ ကြန္ျပဳတာ မားသားဘုုတ္ (Mother board ) နဲ႔တူတဲ႔ ကားကြန္ျပဳတာတစ္လံုုးပါပဲ..။ကြန္ျပဳတာဟာ ပေရာဆက္စာ (Processor ) တစ္ခုုနဲ႔ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ႔အခ်ားအစိတ္အပုုိင္းေတြကုုိအမ်ိဴးမ်ိဴသံုုုးနုုိင္တဲ႔ဆားကက္ျပား ( Multi layer circuit board ) ေပၚမွာတတ္ဆင္အသံုုးျပဳထားတာျဖစ္ပါတယ္..။အမ်ဴးိအမည္မတူတဲ႕ ဆားကပ္ဘုုတ္ေပၚက အစိပ္အပုုိင္းေလးေတြဟာ ကားတစ္စီးရဲ႔ အမ်ိဴးအမည္မတူတဲ႔လုုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကုုိ ထိန္းညိွေပးပါတယ္..။ မ်ားေသာအား ျဖင္႔ေတာ႔ ကားေမာင္းသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာကားကြန္ျပဳတာဘယ္လုုိအလုုပ္လုုပ္သလဲ လုုိ႔ေမးခြန္းထုုပ္ေလ႔မရွိပါဘူး…။ ဒါေပမဲ႔တစ္စိတ္၀င္စားသူတစ္ဦးတစ္ေလသိရွိနုုိင္ဘုုိ႔ပါ…။

ပထမဦးဆံုုး ကားကြန္ျပဳတာဟာ ကားအင္ဂ်င္ရဲ႔စြမ္းေဆာင္ေရကုုိထိန္းခ်ဴပ္ေပးပါတယ္..။ကားကုုိ တည္ျငိမ္စြာေမာင္းနွင္နုုိင္ဘုုိ႔..။ ေလွာင္စာဆီအပူရွိန္နဲ႔ ေလွာင္စာဆီ ဖိအားေတြကုုိတုုိင္းတာဘုုိ႔… ထိန္ညိွဘုုိ႔..။ ကားမွာတတ္ဆင္ထားတဲ႔ ဆင္စာေတြကေန အခ်က္အလက္ေတြရယူျပီး လုုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္…။ဥပမာ အင္ဂ်င္ကစုုတ္သြင္လုုိက္တဲ႔ေလးထဲမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ရနံုုးဘယ္ေလာက္ပါသလဲ…ဆုုိတာကုုိတုုိင္းတာျပီး.. ေလွာင္စာဆီနဲ႔ အခ်ိဴးက်ေရာစပ္ေစခ်င္း…။ ကားအင္ဂ်င္ရဲ႔အပဴရွိန္ကုုိတုုိင္းတာျပီးလုုိအပ္တဲ႔ အေအးေပးမႈ႔ကုုိ ရရွိေအာင္ အေအးေပးစနစ္တုုိးျမွင္႔ေပးခ်င္း..။ အပုုိပါတဲ႔အေအးေပးပန္ကာေတြကုုိေမာင္းနွင္ခ်င္းကားျဖင္႔ ကားအင္ဂ်င္ကုုိေအးေစခ်င္း..။ စသျဖင္႔ျဖစ္ပါတယ္..။ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲကြန္ျပဳတာရဲ႔တစ္ခ်ားအစိတ္အပုုိင္းေတြက ကားအင္ဂ်င္ရဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကုုိမွတ္သားထားေပးပါတယ္..။ ဥပမာအားျဖင္႔..။ ကား အင္ဂ်င္စက္ရွိန္ျမွင္လုုိ႔မရတာကုုိ ကြန္ျပဳတာက ကုုတ္တစ္ခုုနဲ႔မွတ္သားထားပါတယ္..အဲဒီကုုတ္ကုုိျပန္ဖက္ခ်င္းျဖင္႔ ကားမက္ကန္းနစ္ဟာ ဘယ္ေနရာမွာျပသနာရွိေနတယ္ဆုုိတာကုုိအတိအက်သိနုုိင္ပါတယ္..။ ဘယ္ေနရာကအစိတ္အပုုိင္းေတြအလုုပ္မလုုပ္တာ ..။ ဘယ္ေနရာကစိတ္အပုုိင္းေတြလဲလွယ္ဘုုိ႔လုုိေနတာ စတာေတြကုုိ ကြန္ျပဳတာကမွတ္သားထားခ်င္းေၾကာင္း ကားကုုိျပင္မဲ႔ မက္ကန္းနစ္ဟာ..ကြန္ျပဳတာကုုိဖက္လုုိက္ယံုုနဲ႔ဘာေတြလုုပ္ရမယ္ဆုုိတာကုုိအလြယ္တစ္ကူသိနုုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္…။ ေနာက္တစ္ခုုက ကားျပဳတာဟာကားအင္ဂ်င္ရဲ႔ တုုိင္ပင္ ကုုိ လုုိသလုုိခ်ိန္ညိွေပးပါတယ္.. အရင္တံုုးက ကားအင္ဂ်င္ေတြလုုိလက္နဲ႔ခ်ိန္ညိွရခ်င္းမရွိေတာ႔ပါဘူး…။
ကားကြန္ျပဳယူနစ္တတ္ဆင္ထားပံုု
ကားကြန္ျပဳယူနစ္တတ္ဆင္ထားပံုု

တခ်ိဴ႔ကားေတြမ်ာေတာ႔ အပုုိကြန္ျပဳတာအစိတ္အပုုိင္းေတြတတ္ဆင္ထုုပ္လုုပ္ၾကပါတယ္..။ဥပမာ ABS ( Anti lock brake system ) ပါတဲ႔ကားမ်ိဴးေတြပါ..။ ABS ဟာ ဘရိတ္အုုပ္လိုုက္ခ်ိန္မွာကားဘီးေတြ ရပ္မသြားေအာင္လုုပ္တဲ႔စနစ္ပါ..။ ကားအရွိန္ရွိေနတံုုး ကားဘီးေတြရုုတ္တရက္ရပ္သြားခဲ႔မယ္ဆုုိရင္အရွိန္ရဲ႔တြန္းအားေၾကာင္႔ ေရွာတုုိက္ပါသြားတဲ႔ကားကုုိ ဘီးေတြကရပ္ေနျပီျဖစ္လုုိ႔ လုုိသလုုိမထိန္းနုုိင္ေတာ႔မွာေၾကာင္႔ေနာက္ပုုိင္းကားေတြမွာ ထည္႔သြင္းတည္ေဆာက္တတ္ပါတယ္..။ ABS  စနစ္ကုုိ ထိန္းခ်ဴပ္စနစ္တခုုသက္သက္ကြန္ျပဳတာတဲမွာထည္႔သြင္းတည္ေဆာက္ၾကပါတယ္..။ေရွ႔ဘီးနဲ႔ေနာက္ဘီးမွာတတ္ဆင္ထားတဲ႔ ဆင္ဆာကေန အခ်က္ျပခ်င္းကုုိရယူျပီး ( Hydrauliccontrol unit ) HCU.. ကုုိ ထိန္းေက်ာင္း အလုုပ္လုုပ္ေစတဲ႔နည္းပါ…။ ကြန္ျပဳတာဟာ ဘီးဆင္ဆာေတြကေနတဆင္႔အခ်ိန္တုုိင္း ဘီးရပ္ျပီးေလ ွ်ာပါလာမႈ႔ရွိမရွိကုုိစစ္ေဆးေနပါတယ္…။ တကယ္လုုိ႔ကြန္ျပဳတာဘီးရပ္ေနျပီဆုုိတဲ႔ အခ်က္ျပမႈ႔ကုုိရတာနဲ႔ HCU ရဲ႔ အဆုုိ႔ရွင္ေတြကုုိဖြင္႔ေပးျပီး ဘီးကုုိနဲနဲစီတြန္လွည္႔ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္…။
ကားအတြင္းဆင္ဆာမ်ားတတ္ဆင္ထားပံုု
ကားအတြင္းဆင္ဆာမ်ားတတ္ဆင္ထားပံုု

ကြန္ျပဳတာစနစ္ဟာ လံုုခ်ဴံေရး ေလအိပ္ေတြပြင္႔ဘုုိ႔အတြက္ကုုိလဲထိန္းခ်ဴပ္ပါတယ္..။ တခ်ိဴ႔ ျပိဳင္ကားေတြမွာ ဆုုိရင္ေတာ႔ ကြန္ျပဳတာ ကားေစာင္းသြားတဲ႔အခါျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ တစ္ဘက္ကုုိစုုသြားတဲ႔အေလးခ်ိန္ကုုိပါတုုိင္းတာပီး ေလအိပ္ကုုိ အလုုပ္လုုပ္ေစပါတယ္…။ဇိမ္ခံကားတခ်ဴိ႔မွာေတာ႔ ကြန္ျပဳတာဟာ ရာသီဥတုု ထိန္းညွိခ်င္း..။ လမ္းျပစနစ္..။ ယဥ္ေမာင္းထိုုင္ခံုုအေနအထားထိန္းခ်ဴပ္မႈ႔..။ တခ်ားဆက္သြယ္ေရး ကရီယာေတြ ဥပမာ ဖုုန္း စသျဖင္႔ ကားကြန္ျပဳတာမွာတပါတည္း တတ္ဆင္ထုုပ္လုုပ္တတ္ပါတယ္…။ အရွိန္ထိန္းစနစ္..။ ရီမုုကြန္ထရီး တခါးအဖြင္႔အပိတ္..။ကားလံုုခ်ဴံေရး အလန္း္မ (Alarm ) ..။ ေနာက္ဆံုုး ကား ေအာတုုိ ဂီယာစနစ္ကုုိပါ ကြန္ျပဳတာကထိန္းခ်ဴပ္နုုိင္ေအာင္တည္ေဆာက္ထားၾကပါတယ္…။

ဒီကေန႔ခတ္ရဲ႔ေနာက္ဆံုုးေပၚကားေတြမွာဆုုိရင္ ကားကြန္ျပဳတာေတြထဲမွာပေရာ္ဆက္စာ ငါးဆယ္ေလာက္ပါ၀င္တည္ေဆာက္ထားတာေတြေတာင္ရွိေနပါျပီ..။ ဆင္ဆာပံုုံစံအမ်ိဴးမ်ိဴးကုုိအသံုုးျပဳျပီးပေရာ္ဆက္စာေတြအတြက္ အခ်က္အလက္ေတြရယူ ထိန္းေက်ာင္းနုုိင္ေအာင္တည္ေဆာက္ေနၾကပါျပီ..။နည္းပညာတုုိးတက္လာတာနဲ႔အမွ် အေရာ္ဆက္စာေတြဟာ ကားတုုိင္းလုုိလုုိမွာ အနည္းနဲ႔အမ်ား အသံုုးျပဳလာၾကပါျပီ..။ ေနာက္ဆံုုးကားကြန္ျပဳတာေတြဟာ စားပဲြတင္ကြန္ျပဳတာၾကီးတစ္လံုုးနဲ႔ဆင္ဆင္တူလာတဲ႔အထိပါပဲ…။ တစ္နွစ္တုုိင္းတစ္နွစ္တုုိင္းမွာလဲကြန္ျပဳတာေတြရဲ႔စြမ္းေဆာင္ေရဟာ တုုိးတက္လာစျမဲျဖစ္ပါတယ္ ဆုုိတဲ႔အေၾကာင္း ကား၀ါသနာရွင္မ်ားအတြက္ကားကြန္ျပဳတာေတြအလုုပ္လုုပ္ပံုု အက်ဥ္းခ်ဴပ္ကုုိေရးသားလုုိက္ရပါတယ္….

မင္းၾကီးဟန္…..
 
 
 
 
Thiha Htike(THT)

thihahtike.it@gmail.com

0973151297

ဆရာတစ္ေယာက္မဟုတ္ပါေနာ္ နည္းပညာေလာကထဲစ၀င္လာကတည္းက ကြ်န္ေတာ္ ဒီလိုမ်ိ ဴ း အစီအစဥ္ေလးလုပ္ခဲ့တာပါ .. အားလံုးကကြ်န္ေတာ့္ဆရာေတြပါ အခုဒီပို႕စ္ကိုၾကည့္ေနသူလည္းကြ်န္ေတာ့္ဆရာပါ :D

ကြ်န္ေတာ့္ထံသို႕ ေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ဖုန္းဆက္ျပီးျဖစ္ေစ Mobile နည္းပညာမ်ား( မနက္ ၉ မွ ည ၉ နာရီထိ) ေမးျမန္းႏုိင္ပါေၾကာင္း သိသေလာက္ကို ေျဖေပးပါ့မယ္ခင္ဗ်ာ....(က်န္တဲ့အခ်ိန္ေတြစက္ပိတ္ထားလို႕ပါ)

မွတ္ခ်က္။ ။ ကြ်န္ေတာ့္ကို Message နဲ႕ပို႕ျပီးမေမးဖို႕ အထူးေျပာလုိပါတယ္ .ဖုန္းဆက္ျပီးေသာ္လည္းေကာင္း ေမးလ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းတိုက္ရုိက္ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ (only voice call & Email )မအားတဲ့အခ်ိန္ဖုန္းကိုင္မည္မဟုတ္ပါ နားလည္ေပးေစခ်င္ပါတယ္,အမွန္တစ္ကယ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ SMS က တစ္ေန႕ကို အေစာင္ေရမေနဘူးဗ် အဲ့ဒါေၾကာင့္ပါပိုက္ပိုက္ကလဲမနပ္မွန္ဘူးေလ :D ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ပုိ႕စ္ေလးေၾကာင့္တစ္ခုခုရသြားလို႕ ေက်းဇူးတင္ရင္ ဖုန္းေဘကဒ္လွမ္းပို႕ေပးႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ  :P

Welcome From My Blog
အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.orgSoft : Mb

UserCloud Download Links

Tusfiles Download Links

Mp Download Links ( 7 Links )Axact

MaungPauk

အပမ်းမကြီးရင် ကြော်ငြာလေးတွေ နှိပ်ခဲ့စေချင်ပါတယ်..

Post A Comment:

0 comments:

Please click on advertisement !