Huawei Y535D-C00 Official Firmware B142


Huawei Y535D-C00 firmware (Y535D-C00, Android 4.3, V100R001C92B142, China Telecom)

အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.org
Download : 348.94 MB
Download Link 1
Download Link 2Download အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္...

Huawei G610-T11 Official Firmware B135

ဒီေန႔ 24.4.2014 ရက္ေန႔ထြက္လာတဲ့ Huawei G610-T11 ရဲ႕ Build Number B135 နဲ႔ဆံုးတဲ့ Official Firmware ျဖစ္ပါတယ္...
Huawei G610-T11 firmware (G610-T11, Android 4.2, V100R001CHNC01B135, China Mobile)


အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.org
Download : 662.65 MB
Download Link 1
Download Link 2Download အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္...

Toyota Probox 2NZ-FE VVT-i 1300 cc ကားမ်ားမီးေလာင္နိဳင္ေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားပရိုေဘာက္ကားစီမံကိန္းကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၌ စတင္အေကာင္ေဖာ္ခ႔ဲကာ ပရိုေဘာက္ကားမ်ားကို ၂၀၀၂ ခုနွစ္တြင္ ဂ်ပန္ေစ်းကြက္တြင္စတင္ေရာင္းခ် အသံုးျပဳခ႔ဲျပီး...5 Door
Wagon body style ႏွင့္ Commercial Wagon class ကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ Eigine အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ 1NZ-FE VVT-i (1500cc)ႏွင့္ 2NZ-FE VVT-i (1300cc) အမ်ိဳးအစားနွစ္မ်ိဳးရိွျပီး ျမန္မာျပည္တြင္ ၁၃၀၀အားနွင့္ ၁၅၀၀ အားဟုသာ အၾကမ္းျဖင္းအားျဖင့္ ခြဲျခားေခၚဆိုပါသည္။ Succeed မွာပရိုေဘာက္၏ ေနာက္ဆံုမ်ိဳးဆက္ျဖစ္ကာ ၁၅၀၀စီစီ အဂ်ၤင္တစ္မ်ိဳးသာလာပါသည္။
ယခုအေၾကာင္းအရာသည္ ပရိုေဘာက္ ၁၃၀၀စီစီ ကားမ်ား မီးေလာင္နိဳင္ေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို အတတ္နိဳင္ဆံုးေလ့့လာတင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္... 2NZ-FE VVT-i (Variable Valve Timing and intelligence system)Engine ၏ VVT-i စနစ္ ဖြ႔ဲစည္းအလုပ္လုပ္ပံု၊ပရိုေဘာက္ ၁၃၀၀ တြင္တပ္ဆင္ထားေသာ ဆီ၊ေရ၊ေလ၊မီးစနစ္ႏွင့္ အိတ္ေဇာပိုက္(Exhaust Manifold)အေၾကာင္း၊ အင္းတက္(Intake Manifold) ဖြဲ႕စည္းထားပံု၊ EVAP (Evaporative Emission Control system)စနစ္အလုပ္လုပ္ပံု၊ CC(Charcoal Canister)ဆီေငြ႔သိုေလွာင္ဗူး တည္ရိွပံုႏွင့္ အလုပ္လုပ္ပံု၊ ေရတိုင္ကီနွင့္ Cooling Fan ပန္ကာအေၾကာင္း၊Water Temperature light ေရအပူခ်ိန္ျပမီး အလုပ္လုပ္ပံုနွင့္ ဒိုင္ခြက္အတြင္းတည္ရိွပံုတို႔ကို တင္ျပကာ သံုးသပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ဒီအေၾကာင္းအရာကို ကၽြန္ေတာ္နွင့္ ကၽြန္ေတာ္ဆရာမ်ားျဖစ္ေသာ ခ်င္းရိုင္းခရိုင္ တြင္ တည္ရိွေသာ ဝပ္ေရွာ့လုပ္သက္(၄၀) ေက်ာ္၊ ယခု အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ရိွ ခ်င္းရိုင္းမွ ဆရာနွင့္ အဓိကေဆြးေႏြးကာ ဘန္ေကာက္ရိွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ ပါေမာကၡအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းခ႔ဲကာ ယခု EFI ကားမ်ားကိုသာ အဓိကျပဳျပင္ေသာ ဝပ္ေရွာ့ဖြင့္ထားေသာ ဆရာထံတင္ျပ ေဆြးေႏြးျပီး သံုးသပ္ခ်က္ရယူပါသည္။ကၽြန္ေတာ့္ဆရာမ်ားမွာ ကားကိုမေမာင္းစမ္းၾကည့္ရေသာ္လည္း ပရိုေဘာက္ကား အဂ်ၤင္ခန္း၊အတြင္းခန္း၊ ေရအပူခ်ိန္ျပမီးတည္ေနရာ ဓါတ္ပံုမ်ားစြာျဖင့္ေဆြးေႏြးျပီး ကၽြန္ေတာ္တစ္ဦးတည္းသာ ကားကိုေမာင္းစမ္းၾကည့္ျခင္း၊ကားကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ႕ခ႔ဲျခင္းေၾကာင့္ အားနည္းခ်က္ရိွခ႔ဲေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တစ္ဦးတည္း၏ အားနည္းခ်က္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း ဝန္ခံပါသည္။ အတတ္နိဳင္ဆံုး အျဖစ္နိဳင္ဆံုးနည္းလမ္းမ်ားကို သံုးသပ္ျပီးမွ ပရိုေဘာက္ကား ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ စိတ္ခ်လံုျခံဳနိဳင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို သံုးသပ္တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ကားရွင္မ်ားနားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ အတတ္နိဳင္ဆံုး ရွင္းလင္းတင္ျပသြားပါမည္။

2NZ-FE VVT-i Engine ၏ VVT စနစ္အလုပ္လုပ္ပံုမွာ အဂ်ၤင္ Camshaft ကင္းမရွပ္တြင္ VVT Pulley ပါရိွျပီး ထိုပူလီအတြင္းတြင္ Helical Spline မ်ားကို Lock pin ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ထားကာ Carkshaft Position Sensor, VVT Sensor, Throttle Position Sensor, Mass Air Flow Sensor, Vehicle Speed Sensor, Coolant Temp Sensor, တို႔မွ ေပးပို႔ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ECM(Engine Control Module Box) မွ OCV(Oil Control Valve) သို႔ေပးပို႔ျပီး OCV ႏွင့္ VVT ပူလီတို႔မွ အဂ်ၤင္၏လိုအပ္ခ်က္အရ ကင္းမရွပ္မွတစ္ဆင့္ အင္းတက္နွင့္ အိတ္ေဇာဘားတိုင္ပင္ကို အနည္းငယ္မွ် လိုအပ္သလို အတိုး အေလ်ာ့လုပ္ကာ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးနိဳင္ပါသည္။


ပထမအခ်က္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္နွင့္ ဆရာမ်ားက VVT စနစ္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရိွ၍ ဘားတိုင္ပင္ေအာက္ကာ ကားမီးေလာင္နိဳင္ျခင္း ရိွ/မရိွ သံုးသပ္ၾကရာတြင္ VVT စနစ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွလွ်င္ အဂ်ၤင္ခ်က္မီး အဝါေလးသည္ ခ်က္ခ်င္းလင္း လာကာ အဂ်ၤင္လည္း မဆြဲေတာ့ကာ အင္းတက္သို႔ Backfire ျဖစ္ေသာ အသံမ်ားျဖစ္ေသာ ဖုန္း ဖုန္း အသံမ်ားၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ ယာဥ္ေမာင္းက သတိမျပဳမိ၍ ဆက္ေမာင္းသြားသည့္တိုင္ 2NZ Engine ၏ ေရအပူခ်ိန္ပံုမွန္ျဖစ္ေသာ ၈၉ ံC(Celcius) မွ ၉၃ ံC အတြင္းတြင္ မီးမေလာင္နိဳင္ဟု သံုးသပ္ပါသည္။အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္နွင့္ ကၽြန္ေတာ္ဆရာမ်ားမွာ LPG Gas ေလာင္စာစနစ္ကို ဓါတ္ဆီကားမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ တပ္ဆင္ေပးေနသည္မွာ ယခုတိုင္ျဖစ္ျပီး LPG Gas ေလာင္စာစနစ္ အသံုးျပဳသည့္ကားမ်ားသည္ Distributor မီးတိုင္ပင္ကို တင္မထားပါက Intake backfire explosion ျဖစ္ကာ ေပါက္ကြဲတတ္ျပီး ၎က႔ဲသို႔ ေပါက္ကြဲပါက မီးတိုင္ပင္အံုပါေသာကားနွင့္ VVT စနစ္ပါေသာ ကားမ်ားတြင္ပါ Air cleaner box ေကာ္ဗူးသာကြဲသြားျပီး မီးမေလာင္တတ္ပါ... ထိုင္းတြင္မီးေလာင္ေသာ Gas ေလာင္စာသံုးကားအနည္းငယ္မွာ... NGV Gas ေလာင္စာစနစ္ျဖစ္ျပီး ထို Gas အမ်ိဳးအစားမွာ တြန္းကန္အား အလြန္ျမင့္မားကာ Gas ပိုက္ဆက္မ်ားမွ ဂက္စ္ယိုစိမ့္မွဳ႕ေၾကာင့္သာ မီးေလာင္ျခင္းျဖစ္ကာ Intake backfire explosion ျဖစ္၍ ေလာင္ျခင္းမဟုတ္ပါ...LPG Gas injector ေလာင္စာစနစ္ တပ္ဆင္ျပီးခ်ိန္တြင္ Gas ECU control box remapping လုပ္ခ်ိန္တြင္ လက္ေတာ့အား ကားေပၚတင္ကာ တစ္ေယာက္ေမာင္း တစ္ေယာက္မွ remapping လုပ္ရာတြင္လည္း backfire explosion ျဖစ္သည့္အခါမ်ားရိွခ႔ဲျပီး မီးေလာင္ျခင္းမရိွခ႔ဲပါ။ထို႔ေၾကာင့္ အဂ်ၤင္ပံုမွန္ အပူခ်ိန္တြင္ VVT စနစ္ခ်ိဳ႕ယြင္း၍ Intake backfire explosion ျဖစ္နိဳင္ေသာ္လည္း ကားမီးေလာင္ရန္ မျဖစ္နိဳင္ သေလာက္ကို အလြန္ခဲယဥ္းပါသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္နွင့္ ဆရာမ်ားက သံုးသပ္ပါသည္။

ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာ - ကားေမာင္းသူမ်ားအတြက္ ဗဟုသုတေလးပါ

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ 2NZ Engine ၏ EVAP((Evaporative Emission Control system) စနစ္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပျပီး သံုးသပ္ပါမည္။ EVAP စနစ္ဆိုသည္မွာ ဆီတိုင္ကီအတြင္းရိွ အပူရိွန္နွင့္ တစ္ျခားအေၾကာင္းမ်ား ေၾကာင့္ထြက္လာေသာ ဓါတ္ဆီေငြ႔ကို CC(Charcoal Canister) ဟုေခၚေသာ ဆီေငြ႔ျပန္ဗူးထဲတြင္ သိုေလွာင္ထားကာ ယာဥ္ေမာင္းနွင္ေနစဥ္ ဆီေငြ႔ကို အင္းတက္အတြင္းသို႔ ေပးပို႔ေသာစနစ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုဆီေငြ႔ျပန္ဗူးကို အိတ္ေဇာအနည္းငယ္ နီးကပ္ေသာေနရာတြင္ထားကာ ဆီတိုင္ကီမွ လာေသာဆီေငြ႔ကို ဗူးအတြင္းအျပည့္နီးပါးရိွ ကာဗြန္ခဲငယ္မ်ား အတြင္းျဖတ္သန္းေစကာဆီေငြ႔ကို ပူေႏြးေစျပီး အင္းတက္အတြင္းသို႔ EVAP Purge Valve Solenoid မွ အဂ်ၤင္၏ ေရအပူခ်ိန္ပံုမွန္သို႔ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ECM ၏ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ႕ျဖင့္ ၁ စကၠန္႔တြင္ ၂/၃ ခါ ဖြင့္လိုက္ ပိတ္လိုက္ျပဳလုပ္ကာ အင္းတက္ Throttle Body သို႔ ပို႔ေပးခါ အဂ်ၤင္ဆြဲအားေကာင္းေစရန္နွင့္ ဆီစားအနည္းငယ္ သက္သာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။


ဆီတိုင္ကီမွ ဆီေငြ႔ျပန္ဗူးသို႔ လာရာပိုက္လိုင္းတြင္ Cut and Check Valve အနည္းဆံုး တစ္ခုမွ နွစ္ခုအထိ တပ္ဆင္ထားကာ တိုင္ကီအတြင္းရိွ ဆီေငြ႔မ်ားသာ ဗူးအတြင္းသို႔ သြားနိဳင္ျပီး၊ ဗူးအတြင္းရိွ ဆီေငြ႔မ်ားမွာ ဆီတိုင္ကီအတြင္းသို႔ လံုးဝ ျပန္မဝင္သြားနိဳင္ပါ။ ဆီေငြ႔ျပန္ဗူး ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ပါက ေမာင္းနွင္ေနခ်ိန္တြင္ ဗူးအတြင္းသို႔ ျပင္ျပေလမ်ားသာဝင္ေရာက္လာနိဳင္ျပီး ဆီေငြ႔မ်ားမွာ အျပင္သို႔ ထြက္နိဳင္ရန္ အလြန္ခဲယဥ္းပါသည္။ ေမာင္းနွင္ေနခ်ိန္တြင္ ဗူးအတြင္းရိွဆီေငြ႔မ်ားအား အင္းတက္မွ အျမဲစုတ္ယူေန၍ ဗူးအတြင္းတြင္ ဆီေငြ႔မ်ားမွာ မရိွသေလာက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ဆီေငြ႔ျပန္ဗူးခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွ၍ ျပင္ပေလ အင္းတက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာပါက အဂ်ၤင္ခ်က္မီးလင္းလာမည္ျဖစ္ကာ ကားလည္း မဆြဲေတာ့ပါ။အဲယားကလင္ဒါမွဝင္ေသာေလကို တိုင္းတာေသာ Mass Air Flow Sensor သည္ အဲယားကလင္ဒါမွ ဝင္ေသာေလနွင့္ အဂ်ၤင္ထဲ ဝင္ေရာက္လာေသာေလ မညီမွ်ပါက ECM မွတြက္ခ်က္ကာ အဂ်ၤင္ခ်က္မီး လင္းေစရန္ W (Engine Warning Light) မီးၾကိဳးသို႔ မီးပို႔ကာ ခ်က္မီးလင္းေစပါသည္။ Mercedes Benz ကားမ်ားဆိုလွ်င္ ဆီေငြ႔ျပန္ဗူး မေကာင္းပါက အနည္းငယ္ေမာင္းလိုက္ ထိုးရပ္လိုက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဆီေငြ႔ျပန္ဗူးကို အိတ္ေဇာနွင့္ေဝးရာသို႔ ေရြ႕ေျပာင္းထားလိုက္ပါက အဂ်ၤင္သတ္မွတ္အပူခ်ိန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ EVAP Valve Solenoid စတင္အလုပ္လုပ္ကာ အင္းတက္သို႔ ဆီေငြ႔စတင္ပို႔ေပး ခ်ိန္၌ အဂ်ၤင္စလိုး(slow rpm) ျဖစ္ေသာ အဂ်ၤင္အပတ္ေရ ၅၀၀ မွ ၇၀၀ အတြင္း တြင္ အဂ်ၤင္အနည္းငယ္ တုန္ တုန္သြားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဆီေငြ႔သည္ လိုအပ္ေသာ အပူခ်ိန္မရရိွေသာေၾကာင့္ ဆီေငြ႔စတင္ကာဝင္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အနည္းငယ္ဆီမ်ားသလိုျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ တုန္သြားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆီေငြ႔ျပန္ဗူးမ်ားကို ေနရာမေရြ႕ေျပာင္းရန္ အၾကံေပးလိုပါသည္။ အဂ်ၤင္သာမန္အပူခ်ိန္တြင္ ဆီေငြ႔တင္သာမက ဓါတ္ဆီမ်ားပါ ပိုက္ေပါက္၍ အျပင္ထြက္လာပါက ကားသာရပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ မီးမေလာင္နိဳင္ပါ။တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ မီးေလာင္နိဳင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္ရာတြင္ (၁)Catalytic Converter တြင္ကာဗြန္မွဳန္႔မ်ား ပိတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ကားဆြဲအနည္းငယ္က်ကာ Catalytic Converter ပိတ္သည္ဟု ယူဆေသာ ကားမ်ားကို ညအခ်ိန္တြင္ ေလးေခ်ာင္းေထာက္ ကားမသည့္စင္ေပၚတင္၍ Converter ပိတ္/မပိတ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ စမ္းၾကည့္ေနက်ျဖစ္ပါသည္။ စင္ေပၚတင္ကာစမ္းရာတြင္ Converter ပိတ္ေသာကားမ်ားမွာ ကားစက္နိဳးကာ အဂ်ၤင္အပတ္ေရ ၁၅၀၀ မွ ၂၀၀၀ အၾကားနင္းထားခ်ိန္တြင္ ၁၅ မိနစ္ေက်ာ္လွ်င္ Catalytic Converter ေနရာမွစကာ ေရွ႕အဂ်ၤင္ Exhaust Manifold အိတ္ေဇာပိုက္ေနအထိ ေတာက္ေလွ်ာက္ မီးေသြးတံုးမီးဖုတ္ထားသက႔ဲသို႔ ရဲလာသည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအပူခ်ိန္သည္ ဓါတ္ဆီ၊ ဆီေငြ႔တင္သာမက အဝတ္စ ပလပ္စတစ္ ေကာ္ အမိွဳက္ဘာက်က် မီးေလာင္နိဳင္ေသာအပူခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ပရိုေဘာက္ကားမ်ားမွာ ပွ်မ္းမွ်သက္တမ္း အားျဖင့္ ၁၀ နွစ္ေက်ာ္ေနျပီး မသန္႔ေသာ ဆီမ်ားထည့္ကာေမာင္းနွင္မိပါက ကာဗြန္မီးခိုးအမွဳန္မ်ား ပိုမိုထြက္လာကာ Catalytic Converter ပိတ္ရန္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားပါသည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီတြင္ သက္တမ္း ၅ နွစ္ေက်ာ္လာေသာ ကားမ်ားပင္ Catalytic Converter ပိတ္တတ္ေသးရာ သက္တမ္း ၁၀ နွစ္ေက်ာ္ေသာ ကားမ်ားမွာ Catalytic Converter ပိတ္ရန္ အေၾကာင္းရင္းပိုမ်ားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပရိုေဘာက္ကားမ်ားသည္ ရုတ္တရက္ ဟုန္းကနဲ မီးအလံုးအရင္းျဖင့္ ထေလာင္ျခင္းျဖစ္ရာ ထိုက႔ဲသို႔ ျဖစ္ေစနိဳင္ေသာ အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကိုလည္း စဥ္းစားၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဟုန္းကနဲ မီးအလံုးအရင္းျဖင့္ မီးေလာင္ေစေနနိဳင္ေသာ အျခားအေၾကာင္းရင္းမွာ Catalytic Converter ပိတ္ေသာအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ၁၃၀၀အဂ်ၤင္မွာ အိတ္ေဇာေငြ႔မ်ားကို ပိုမိုတြန္းထုတ္ကာ အလုပ္လုပ္ရေသာေၾကာင့္ ေရအပူခ်ိန္အလြန္အမင္းျမင့္မားလာကာ ေရဆူ၍ အဂ်ၤင္နွင့္ အဂ်ၤင္ခန္းအပူခ်ိန္ အလြန္ျမင့္မားလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ပရိုေဘာက္ကားမ်ားမွ ဒိုင္ခြက္အတြင္းတါင္ ေရအပူခ်ိန္ျပ မီတာမွာမပါရိွဘဲ ေရမီတာအစား ေရအပူခ်ိန္ကို ျပဒါးတိုင္ပံုစံ မီးအျပာေရာင္ အနီေရာင္ျဖင့္သာ ျပပါသည္။ေရေအးေနခ်ိန္တြင္ အျပာေရာင္ထြက္လာျပီး ပံုမွန္အပူခ်ိန္တြင္ ဘာမွမျပကာ ေရအပူခ်ိန္ျမင့္မားလာခ်ိန္တြင္ အနီေရာင္မီးေလးျဖင့္ သတိေပးပါသည္။ထိုမီးေလးမွာ ယာဥ္ေမာင္းနွင္ေနခ်ိန္တြင္ စီယာတိုင္ေဂြျဖင့္ ကြယ္ေနတတ္ကာ သတိထား၍ ဂရုစိုက္ၾကည့္မွသာ ျမင္ရပါသည္။ ေတာင္တက္လမ္းနွင့္ ဟိုက္ေဝးလမ္းမမ်ားေပၚတြင္ အရိွန္ျပင္းစြာျဖင့္ ေမာင္းနွင္ေနခ်ိန္တြင္ ထိုမီးကို ခဏ ခဏ ငံု႔ၾကည့္ရန္ ခက္ခဲကာ မိမိအႏာၱရယ္ကို ဖိတ္ေခၚေနသက႔ဲသို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ေရဆူ နိဳင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ ၁၃၀၀ အဂ်ၤင္နွင့္မမွ်ေအာင္ လူနွင့္ဝန္မ်ားတင္၍ ရုန္းရေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္နိဳင္ပါသည္။ Catalytic Converter မပိတ္ဘဲ သာမန္ေရဆူခ်ိန္တြင္ ေရအပူခ်ိန္မီးကို သတိမျပဳမိ၍ ဆက္ေမာင္းပါက ကြန္နတင္း၊ ကရိုင္း ဘယ္ရင္မ်ားသာ ေပ်ာ္သြားမည္ျဖစ္ကာ မီးမေလာင္နိဳင္ပါ။အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္နွစ္ခ်က္ျဖင့္ လည္းပရိုေဘာက္ကား ရုတ္တရက္ ဟုန္းကနဲ မီးထမေလာင္နိဳင္ေသးပါ။မီးေလာင္နိဳင္ေစရန္ တတိယအခ်က္မွာ Catalytic Converter ပိတ္၍ အဂ်ၤင္ အပူခ်ိန္အလြန္အမင္း ျမင့္မားကာေရဆူ၍ အဂ်ၤင္ခန္း အပူခ်ိန္လြန္ကဲလာ ခ်ိန္တြင္ သက္တမ္း ၁၀ နွစ္ေက်ာ္ျပီျဖစ္ေသာ Pressure Fuel Pump ရာဘာပိုက္မွာ အပူခ်ိန္လြန္ကဲေသာေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ ေပါက္ကြဲျခင္း(သို႔) ဆီယိုစိမ့္ျခင္းျဖစ္ကာ ရုတ္တရက္ဟုန္းကနဲ မီးေလာင္ရန္မွာ အျဖစ္နိဳင္ဆံုး ျဖစ္နိဳင္ပါသည္။ထို Pressure Pump ဆီပိုက္မ်ားကို အသစ္လဲရာတြင္ ေတာ္ရံုေကာင္းမြန္ေသာ ပိုက္ကလစ္ျဖင့္ ထည့္ၾကပ္သည့္တိုင္ ဆီတြန္းကန္အား မ်ားလြန္းသျဖင့္ ဆီယိုစိမ့္တတ္ေသာေၾကာင့္ ပိုက္ကလစ္ အေကာင္းစားမ်ား ထည့္ကာ ၾကပ္ရသျဖင့္ ဆီတြန္းအားမ်ား မမ်ားကို ခန္႔မွန္းနိဳင္ပါသည္။ ပရိုေဘာက္ကားမ်ားတြင္ ပိုက္ဆက္ကို O Ring နွင့္ ေကာ္ကလစ္ကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ဆီပိုက္ေပါက္လွ်င္(သို႔) ယိုစိမ့္လွ်င္ ကားေမာင္းမရသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ဆီအျပင္သို႔ ထြက္ခ်ိန္နွင့္ မီးေလာင္ခ်ိန္မွာ တစ္ခ်ိန္တည္းျဖစ္ကာ ထိုအခ်က္ကို သတိျပဳမိရန္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ထိုက႔ဲသို႔ အဂ်ၤင္ခန္းအပူခ်ိန္ အလြန္ျမင့္မားလာခ်ိန္တြင္ ဆီ ဆီေငြ႔ ရိွေသာ မည္သည့္ေနရာမွမဆို မီးေလာင္နိဳင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပရိုေဘာက္ကား မီးေလာင္ရန္မွာ (၁)Catalytic Converter ပိတ္ျခင္း (၂)Catalytic Converter ပိတ္ေသာေၾကာင့္ အဂ်ၤင္အပူခ်ိန္အလြန္ျမင့္မားကာ ေရခန္း၍ အဂ်ၤင္ခန္း အပူခ်ိန္ အလြန္ျမင့္မားလာျခင္း (၃)အဂ်ၤင္ခန္းအပူခ်ိန္အလြန္ျမင့္မားလာေသာ အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ ဆီပိုက္ေပါက္၍(သို႔)ယိုစိမ့္၍ Catalytic Converter ပိတ္ကာ မီးက႔ဲသို႔ နီရဲေနေသာ အိတ္ေဇာေပၚသို႔ ဆီက်ျခင္းေၾကာင့္ ေလာင္ရပါသည္ဟု သံုးသပ္ပါသည္။

ကာကြယ္ရန္အခ်က္မ်ား (၁) Catalytic Converter ကိုျဖဳတ္၍ ေရအားျပင္းေသာေရပန္႔ျဖင့္ထိုးကာ ေလအားျပင္းျပင္ျဖင့္ မွဳတ္လွ်င္ လံုးဝနီးပါး ပိတ္ေနျခင္းမွ သက္သာလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္ အသစ္က႔ဲသို႔ေတာ့ ပြင့္မည္မဟုတ္ပါ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီတြင္ Catalytic Converter ပိတ္ပါက အသစ္ျဖတ္လဲပါသည္။အသစ္သည္ အနည္းဆံုး (၅)ေက်ာ္ေတာ့ သံုးနိဳင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Catalytic Converter ကိုလံုးဝ ျဖဳတ္မထုတ္သင့္ပါ။Catalytic Converter မရိွပါက မီးခိုးေငြ႔မ်ားသည္ အျပင္သို႔ တိုက္ရိုက္ေရာက္သြားေသာေၾကာင့္ ယာဥ္ထူထပ္ေသာ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းေစပါသည္။

(၂)အဂ်ၤင္ေရအပူခ်ိန္တက္ကာ ေရဆူျခင္းမွ ကာကြယ္နိဳင္ရန္ Thermostart သာမိုစတတ္မ်ားးကို စစ္ေဆးကာ မေကာင္းလွ်င္ အသစ္လဲျခင္း၊ ေရတိုင္ကီနွင့္ ေရပိုက္လိုင္းမ်ား ယိုစိမ့္မွဳ႕ရိွမရိွ မၾကာမၾကာစစ္ျခင္း၊ ေရတိုင္ကီတြင္ Toyota coolant ေဆးရည္ကိုသာ သတ္မွတ္အခ်ိန္အဆအတိုင္း ထည့္သံုုးျခင္း၊ (ေရတိုင္ကီ Toyota coolant သည္ အျခားျပင္ျပထုတ္ coolant မ်ားျဖစ္ေသာ အစိမ္းနွင့္ အျပာေရာင္တို႔နွင့္ေရသံုးက ေရအပူခ်ိန္တက္ေစပါသည္) ေရတိုင္ကီေအာက္ဘက္ ဘယ္/ညာ နွစ္ဘက္တြင္ Cooling Fan အထိုင္နွင့္ ေရတိုင္ကီၾကားတြင္ ကၽြတ္စခံကာ ေရတိုင္ကီပန္ကာအံုအထိုင္နွင့္ ေရတိုင္ကီ ရိုက္ကာ ေရတိုင္ကီေပါက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ထားျခင္း၊ (ေရတိုင္ကီ ပန္ကာ အထိုင္နတ္သည္ အေပၚတြင္ ၂ လံုးပါျပီး ေအာက္ဘက္တြင္ အလည္တြင္ တစ္လံုးတည္းထည့္ထားေသာေၾကာင့္ ေရျပန္ဗူးထည့္ထားေသာ ဘယ္ဘက္ေအာက္အျခမ္းသည္ ပန္ကာအထိုင္နွင့္ ေရတိုင္ကီ ပိုက္လိုင္းရိုက္ေနကာ ပိုက္လိုင္းေပါက္တတ္ပါသည္)

(၃)ေရအပူခ်ိန္ျပမီးသည္ ေမာင္းနွင္ေနခ်ိန္တြင္ ၾကည့္ရန္ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ ဒက္ဘုတ္ေပၚတြင္ ေရမီတာဒိုင္ခြက္တစ္ခု တပ္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။ ေရမီတာဒိုင္ခြက္သည္ ေရအပူခ်ိန္အာရံုခံဆင္ဆာနွင့္ အတြဲလိုက္ေရာင္းသည္ကို ဝယ္မွသာ မီတာမွန္ပါသည္။ထိုအပိုမီးေခါင္းကို အဂ်ၤင္အေပၚေရျပန္ပိုက္နားတြင္ ထည့္ဆင္ရမည္ျဖစ္ကာ မီတာတစ္ခုသာဝယ္၍ ECM ကြန္ထရိုးေဘက္သို႔ ဝင္ေသာ ေရအပူခ်ိန္ဆင္ဆာမီးၾကိဳး THW မွ လံုးဝေဖာက္မယူရပါ။

(၄)ပွ်မ္းမွ် သက္တမ္း ၁၀ နွစ္ေက်ာ္ေနေသာ အဂ်ၤင္ Injector ဆီပိုက္ကို ကုမၸဏီမွ အသစ္မွာယူ၍ လဲလွယ္သင့္ပါသည္။ျပည္တြင္းမွပစၥည္းျဖင့္လဲလွယ္ လွ်င္လည္း အမ်ိဳးအစားေကာင္းေသာ High Pressure Fuel pipe ျဖင့္သာလဲလွယ္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Atoe
Ygn News

အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.org
Download အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္...

ေဆာ့၀ဲမသုံးပဲ Window Password ကို crack လုပ္ျခင္း

ကၽြန္ေတာ္ၾကိဳေျပာခ်င္တာက နည္းပညာဟာ ဆန္းၾကယ္လြန္းပါတယ္.. ဒီကြန္ပ်ဳတာမွာရေပမယ့္ေနာက္ကြန္ပ်ဴတာမွာက်ရျခင္မလည္းရပါတယ္
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕တာေလးေတြ မွ်ေ၀ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ ႕ အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အမွားသာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕လည္း နက္နဲလွတဲ့နည္းပညာေတြကိုအေၾကာင္းနာလည္းမယ္ထင္ပါတယ္။ Window password ကို crack ဖို႕႕႕အတြက္ ဒီနည္းလမ္းေလး သုံးၾကည့္ပါ။ အမွားမရွိႏိုင္ပါဘူး။

Step1:၀င္းဒိုး starting ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ Shutdown ကို ႏွိပ္ထားလိုက္ပါ။ၿပီးရင္ ၀င္းဒိုးျပန္ဖြင့္ပါ

Step2:အဲသည္မွာ option ႏွစ္ခုနဲ႕ေမးပါလိမ့္မယ္
(a)repair your PC
(b)start windows normally

  repair your PC..ကိုေရြးလိုက္ပါ
ခနေလးေစာင့္ေပးပါ

Step4:သင့္ကြန္ပ်ဴတာကို Restore လုပ္မွာလားေမးပါလိမ့္မယ္။ cancel လုပ္ပါ ဒါဆို pc ကို အလိုအေလ်ာက္ repair လုပ္ေနပါမယ္
Step5:ေအာက္ကလိုမက္ေဆ့ေလးေပၚလာရင္ view problems details ကိုႏွိပ္ၾကည့္ပါ။

Step6: txt fileေလးကို ကလစ္ႏွိပ္ဖြင့္လိုက္ပါ

Step7:txt ဖုိင္ရဲ႕ menu ထဲက open ကိုကလစ္နဲ႕ဖြင့္ပါ
ၿပီးရင္ ေအာက္က အတုိင္းသြားေပးပါ။(c က ၀င္းဒိုးတင္တဲ့အပိုင္းေနာ္)
C:\Windows\System32
filetypeမွာ  "all files"လို႕ေရြးေပးပါ
ၿပီးရင္ "sethc" .ကိုရွာပါ။
  "sethc.bak".လို႕ အမည္ေျပာင္းပါ။

Step8:  "cmd"ကိုရွာပါ။,ေကာ္ပီလုပ္ၿပီး အဲဒီမွာပဲ paste လုပ္ပါ။အဲဖိုင္ကို "sethc"လို႕ေျပာင္းပါ။
အဒီ ၀င္းဒိုးကိုပိတ္လိုက္ပါ မက္ေဆ့ေဘာက္တက္ရင္"don't send".
ကိုေရြးၿပီး Restart ခ်ပါ။

Step9:၀င္းဒိုးျပန္တက္လာၿပီး password ရိုက္ရမယ့္ေနရာေရာက္ရင္ Shift key ကို  ငါးၾကိမ္ေလာက္ႏွိပ္လိုက္ပါ( password text box.ထဲမွာ မဟုတ္ဘူးေနာ္. ဒါက  sticky keysသုံးၿပီး cmd ေခၚတာပါ။)
cmd command prompt ပြင့္လာပါမယ္

Step10:ရိုက္ရမယ့္စာသားက:net user

  user accountေတြျပပါလိမ့္မယ္

Step 11: "Admin" accountကိုresetခ်ဖို႕  ရိုက္ထည့္မယ့္စာသား:net user admin

Step12:ပက္၀ပ္ခ်ိန္းဖို႕အတြက္:net user admin *

Step13:ပက္၀ပ္အသစ္ ထည့္ခိုင္းပါလိမ့္မယ္..blank ထားလိုက္ပါ။

Step 14:ၿပီးရင္ ပက္၀ပ္အကြက္မွာ curserခ် ၿပိး Enter ေခါက္လိုက္ပါ။

now windows will be open automatically...Enjoy..

အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.org
Credit : မင္းစိုးရာဇာ

Download အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္...

Lenovo K900 ROOTING Method


Lenovo ကထုတ္လုပ္ထားတဲ့ Model No.K900ကိုRootလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္…
ဒီRootလုပ္နည္းေလးကေတာ့Rooted FirmwareေလးကိုInstallလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္…
ဒါေၾကာင့္အေရးႀကီးေသာေဒတာမ်ားကိုBackupယူထားသင့္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ…
ၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့Rooted Firmwareေလးကို Download လုပ္လိုက္ပါ…
Passwordကေတာ့ “pyinmanathar”ပါ…
ၿပီးရင္ေတာ့Zipျဖည္လိုက္ပါ…ၿပီးရင္ေတာ့ေအာက္ကပံုကျပထားတဲ့ဖိုင္လိုက္ကိုInternal Storageထဲထည္႕
လိုက္ပါ…
ၿပီးရင္ေတာ့ဖုန္းကိုPower ပိတ္လိုက္ပါ…Power+Volume Upကိုနွိပ္ၿပီးFastboot Mode ကို၀င္လိုက္ပါ…
ၿပီးရင္SDUPDATEကိုေရြးလုိက္ပါ…
Firmware ကိုInstallလုပ္ေနပါလိမ့္မယ္…
ၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ေအာက္ကပံုအတိုင္းေပၚလာပါလိမ့္မယ္…
ၿပီးရင္ေတာ့REBOOTကိုနွိပ္လိုက္ပါျပန္တက္လာရင္ေတာ့SuperUserေလးကိုျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္..အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.org
Credit : ပ်ဥ္းမနားသား ( in http://www.myanmarmobileapp.com )
Download အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္...

Keylogger ရန္မွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ - Spyshelter Firewall v3.0 + Loader

http://i1-news.softpedia-static.com/images/news2/SpyShelter-Firewall-Review-2.png


အခုတင္ေပးလိုက္တဲ့ Software ေလးကေတာ့ Spyshelter Firewall ဆိုတဲ့ Software အသစ္ေလးပါ။ သူ႕ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ Keylogger ေတြရဲ႕ ရန္မွကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။ မိမိရဲ႕ Account ေတြရဲ႕ User Name & Password ေတြ ၊ မိမိကြန္ျပဴတာထဲမွာရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ကိုလံုျခံဳစိတ္ခ်ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Spyshelter Firewall ေလးကိုအသံုးျပဳေစခ်င္ပါတယ္ဗ်ာ။ Spyware , Keylogger , Trojan အျပင္အျခားေသာ Virus မ်ားစြာကိုလည္း Remove လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္ဗ်ာ။ ဒီထက္ပိုျပီးအေသးစိတ္သိခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေအာက္ မွာ မူရင္းဆိုဒ္ကေနရွင္းျပထားတာကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။

Hackers today can use near limitless methods to steal your personal information and affect your life. By adding the SpyShelter Firewall software to your digital security plan, your information will be safe and secure, guaranteed. By knowing that your information is secure, you can turn your efforts towards family, friends, work, or even some much needed relaxation time.
The SpyShelter Firewall provides a long list of features to protect your information that include:
Quality Features Of SpyShelter Firewall:
Provides incoming/outgoing network requests detection
High quality DDE requests catching
IPV6 support
Important COM objects protection
High Extended files/folders protection
Extended registry protection
Extended Inter-process communication protection
Application protection upon execution
Proactive protection are able to detect any virus, spy program, keylogger or trojan attempts to steal your private information
Protect your passwords, chat, and credit card numbers
Proactive protection gives you ability to detect a newly created malicious software that is not detectable by third-party antivirus products
Doesn’t need to check a signature database.
Simple, easy-to-use, intuitive GUI.
Fully compatible with Windows x32/x64.(World’s first 64 bit anti keylogger)

ေဒါင္းလုပ္ Link ေတာ့မဟုတ္ပါ။ သို႕ေပမယ့္ Click တစ္ခ်က္ေလာက္ႏွိပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုအမ်ားၾကီးကူညီရာေရာက္ပါတယ္ဗ်ာ။
 ေဘးကေၾကာ္ျငာမ်ားကိုလည္း Click ေပးပါဦးေနာ္။


**  Step-1.ေအာက္က Download Button ကိုႏွိပ္လိုက္ပါ  

**  Step-2. "5sec". ေလာက္ေစာင္႕ေပးပါ။

**  Step-3. "  << SKIP AD >>   ".ကိုႏွိပ္ေပးပါ။

**  Step-4. Download Link က်လာပါလိမ္႕မယ္။

**  အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။
အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.org
Download :  MB
Download Link 1
Download Link 2
Download Link 3


Download အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္...

Anti Virus Hacker [ E-book Myanmar Version]

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10305334_293226630832361_287163621311873246_n.jpg 
ဒီစာအုပ္ေလးက Computer အသုံးျပဳ ့သူတုိင္း ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္။
Internet user ေတြဆုိ ပုိလုိ ့ေတာင္ ဖတ္သင့္တယ္လုိ ့ကြ်န္ေတာ္ ယူဆထားပါတယ္။
ဘာလုိ ့လဲဆုိေတာ့အမ်ားစု က Anti Viurs Software ထည့္ထားရင္ သူတုိ ့ Computer ေတြ
လုံျခဳံ လွျပီ ထင္ေနၾကတာပါ။ ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္စိတ္ကူးေပါက္တာနဲ ့ဒီစာအုပ္ေလးနဲ ့ဘဲ စာဖတ္သူ
ညီကုိ ေမာင္ႏွမမ်ားကုိ မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္။ အတည္းမွာပါတဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့
Anti Virus ရွိတာနဲ ့တင္ သင့္စက္က လုံျခဳံမူ မရွိနုိင္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြရယ္
ျပီးေတာ့ Anti Virus မမိေအာင္ Virus ေတြကို လုပ္ျခင္း နည္းပညာတစ္ခ်ဳဳိ  ့ရယ္ကုိ ထည့္သြင္းေရးသားေပးထားပါတယ္။ အေျခခံနဲ ့ ဗပာုသုတ ကုိရည္ရြယ္ျပီးေရးသားေပးထားတာျဖစ္လုိ ့ သင့္အတြက္ အေထာက္အကူမ်ားစြာျပဳ  ့လုိက္မယ္လုိ ့
ကြ်န္ေတာ္ ယူဆပါတယ္။ နားမလည္ဘူးထင္ရင္ ၃ ေခါက္ေလာက္ျပန္ဖတ္ပါစမ္းပါ။
ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အားလုံးလုိုလို ကုိဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္ သိျပီးသူမ်ားအေနနဲ ့လည္း ေ၀ဖန္ မူၾကိဳက္သလုိ ေပးနုိင္ပါတယ္။ Download ရယူလုိသူမ်ားကေတာ့ ေအာက္က မိမိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ
Link ကုိ click နုိပ္ျပီး Download ရယူလုိက္ပါ။

Download => Link 1 / Link 2 / Link 3

C8816 အတြက္ ျမန္မာစာ,Root,Keyboard ပါျပီးသား Super Boot.img

C8816 အတြက္ ျမန္မာစာ,Root,Keyboard ပါျပီးသား
Super Boot.img ေလးပါ..
Insecure ထက္ပုိျမန္တာေပါ့
အခ်ိန္ကုန္သက္သာခ်င္ရင္ ARM ထက္ ဒီ IMG ကုိ သုံးပါ။
အရင္ဆုံး Unlock Bootloader လုပ္
ေဒါင္းထားတဲ့ ဖုိင္ကုိ boot.img လုိ႕ေျပာင္း
ျပီးရင္ Fastboot Mode ၀င္ျပီး
Fastboot boot boot.img လုိ႕ရုိက္ပါ။
ဒါဆုိရပါျပီ။


အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.org
Download :  MB
Download Link 1

Credit to : Phyo Chan ( MMSD )

Download အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္...

Huawei Ascend G730-C00 Official Firmware B157

Huawei Ascend G730-C00 ရဲ႕ Build Number B157 နဲ႔ဆံုးတဲ့ Official Firmware ျဖစ္ပါတယ္.. 17.4.2014 ရက္ေန႔က ထြက္တာပါ..

Ascend G730 Firmware (G730-C00, Android 4.1, Emotion UI, V100R001C92B157, China Telecom)


အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.org
Download : 722.50 MB
Download Link 1
Download Link 2Download အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္...

Huawei C8816 Official Firmware B180

Huawei C8816 ရဲ႕ Build Number B180 နဲ႔ဆံုးတဲ့Official Firmware ျဖစ္ပါတယ္... ဒီေန႔ 23.4.2014 ရက္ေန႔ ထြက္တာပါ
အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.org
Download : 862.20 MB
Download Link 1
Download Link 2Download အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္...

Sony ဖုန္းမ်ား Family Name ခ်က္ခ်င္းသိႏိုင္တဲ့ Sony Phone Model Checker

ဆရာၿဖိဳးညီညီ ေရးထားတာပါ.. သူ႔မူရင္းအတိုင္း တင္ေပးလိုက္ပါတယ္..

Sony ဘယ္ဖုန္းက Family name ဘာတုန္းဆိုတာ မွတ္သားရတဲ႔ ဒုကၡေတာ. နည္းနည္း နည္းသြားမွာပါ
ကိုယ္သိခ်င္တဲ႔ ေမာ္ဒယ္လ္ကို list box မွာ ေရြးေပးလိုက္တာနဲ႔
အလိုလိုျပေပးပါမယ္
စိတ္မရွည္ရင္ left arrow right arrow key ေတြသံုးပီးရွာလို.ရပါမယ္
သံုးစားမရရင္ က်ေနာ္႔ကို ျပန္ျပင္ခိုင္းပါ အသံုးတည္႔ ရင္ ခင္ဗ်ားမိတ္ေဆြေတြကို ေပးလိုက္ပါ
ေအာက္မွာ ေဒါင္းလိုက္ပါ
မွတ္ခ်က္ ၊ ။ ယခု ပါရွိေသာ ဘယ္ဖုန္းက ဘယ္ေမာ္ဒယ္လ္ပါ ဆိုတဲ႔ေဒတာကို
ပုသိမ္ ကိုမ်ိဳး ( ေအရာ၀ဒီ မိုဘိုင္း သင္ဒန္း)မွ ကူညီထားပါသည္
အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.org
Download :  MB
Download Link 1
Download Link 2


Credit : Pho Nyi Nyi

Download အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္...

Root Assistant v1.7.0.1_700000 Official version for Windows PC and v1.1.4 For Android

Root Assistant က PC သံုးေရာ. Android သံုး apk ပါထြက္တယ္.. Y535 တုန္းက အျခား Root Tool ေတြနဲ႔ မေပါက္ခဲ့တာေတြကို ဒီေကာင္ apk ေလးနဲ႔ သမလိုက္တယ္.. ေပါက္တာေပါ့.. ဒီလိုပဲ အျခား နာမည္ႀကီး Root Tool ေတြနဲ႔ အဆင္မေျပတာကို ဒီေကာင္ေလးနဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္တယ္.. Model ေပါင္း 1400 ေက်ာ္ကို Support ေပးတယ္ဆိုေတာ့ ေခတဲ့ေကာင္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး..


-
ROOT root Assistant is a powerful tool. Through the clouds efficient matching can quickly help users get ROOT privileges, currently supports up to 1400 models, is the best, one of the highest success rate of ROOT tool, giving users the most intimate experience.
ROOT tools, support models up to the highest success rate of a key ROOT tools fully support a variety of ROOT engine integrated, multi-platform support, and constantly studying new technologies more models ROOT.
Update log

Root aides PC v1.7.0 officially released the latest official version, this update adds ROOT assistant recommendation module, after the user has finished ROOT can download their favorite mobile application is recommended, but improved the middle program, increase the success rate; also added support models - red rice JHACNBA13.0, but also optimizes the ROOT prompt.
    1, New ROOT assistant recommendation module;
    2, a middle solution to improve and increase the success rate;
    3, the new support models - red rice JHACNBA13.0;
    4, optimize the ROOT prompt .


Precautions
 1 .Please note that opening the phone usb debugging;
 2 .ensure that the equipment is available in the sd card;
 3 .after some devices require a key to unlock the root;
 4. successfully obtaining root privileges device will reboot several times.အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.org
Download v1.7.0.1_700000.exe :  MB
Download Link 1

Download v1.1.4.apk:
Download Link 2Download အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္...

စင္ကာပူ-ျမန္မာ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲဝန္ေဆာင္မႈစတင္
ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၂

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ေနထိုင္မႈ မ်ားျပားသည့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဧၿပီလဆန္းမွ စတင္အသုံးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီဘဏ္ထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို စင္ကာပူႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ အင္အားႀကီး ဘဏ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ Development Bank Of Singapore (DBS) ႏွင့္ ဧရာဝတီဘဏ္တို႔ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ ေငြလႊဲေျပာင္း လိုသည့္သူမ်ား ဘဏ္ကို သြားေရာက္ရန္ မလိုဘဲ ဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေၾကာင္း ဧရာဝတီဘဏ္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းဌာန လက္ေထာက္ အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ဦးသူရေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳရန္ကိုမူ ေငြလႊဲသူသည္ DBS ဘဏ္တြင္ ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္လွစ္ရန္လိုၿပီး ေငြလက္ခံသူသည္ ဧရာဝတီဘဏ္တြင္ စာရင္းဖြင့္လွစ္ထားရန္ လိုေၾကာင္း၊ ယင္းဘဏ္စာရင္း မ်ားမွတစ္ဆင့္ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အပ္ေငြပမာဏ စင္ကာပူေဒၚလာ ၅၀၀၀ ထိ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ၿပီး ဝန္ေဆာင္ခ စင္ကာပူ ၅ ေဒၚလာ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

“အင္တာနက္နဲ႔ဆိုေတာ့ စင္ကာပူဘက္က လႊဲတဲ့လူလည္း ဘဏ္ကို လာစရာ မလိုဘူး။ ဒီကထုတ္မယ့္ လူကလည္း သူ႔ဘဏ္စာရင္းထဲ တိုက္႐ိုက္ ေရာက္လာမွာ ဆိုေတာ့ စာရင္းစစ္လိုက္႐ုံပဲ။ ပိုအဆင္ ေျပတာေပါ့” ဟု မိသားစုဝင္ထဲတြင္ စင္ကာပူ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနသူရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

႐ံုးခဲြေပါင္း ၂၅၀ေက်ာ္ရွိသည့္ DBS ဘဏ္သည္ ၂၀၀၉ ခုနစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ကမ႓ာေပၚတြင္ စိတ္ခ် အယုံၾကည္ရဆုံး ဘဏ္တစ္ခုအျဖစ္ Global Finance Magazine တြင္ ေဖာ္ျပျခင္းခံရသည္ဟု ဆိုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ႐ုံးခြဲ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဧရာဝတီဘဏ္ကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္ထားကာ ဘဏ္အပ္ေငြ ပမာဏေပါင္း က်ပ္ဘီလီယံ ေျခာက္ရာေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းအျပင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံပိုင္ Sing Post ျပည္တြင္းရွိ အာရွ စိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ကေမ႓ာဇဘဏ္၊ ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းဘဏ္၊ သမဝါယမ ဘဏ္တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စင္ကာပူ-ျမန္မာ အျပန္အလွန္ ေငြလႊဲလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည္ဟု ယမန္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္းက ေၾကညာထားသည္။

The Voice Weekly


အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.org
အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္...

Root Wizard v1.9.2

ဒီေကာင္ကလည္း ဇ မေသးတဲ့ Root Tool တစ္ခုပါ.. Android 2.2 ကေန 4.3 ထိ Support ေပးထားၿပီး ပင္လယ္ဓါးျပ Root Tool လို႔လည္း နာမည္ေျပာင္ ေခၚပါတယ္.. Huawei, ZTE, Samsung , HTC နဲ႔ နာမည္ႀကီး Brand Model ေပါင္း 300 ေက်ာ္ကို ေကာင္းေကာင္း Root ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုထားတယ္.. ခု ဗားရွင္း 1.9.2 ထြက္လာလို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္..

Root Wizard v1.9.2
-
root Wizard features
 1 covering all current Android vulnerabilities integrated sets of ROOT engine
 2. supports Huawei, ZTE, Samsung and HTC and other domestic brands, covering Android 2.3-4.2 more than 300 models
 3. safety risk-free, easy access ROOT privileges


Software features:
 small, but very strong --- only 2M size, and for the green version, Root capabilities favorably, now supports more than 300 models a key Root
 simple, clear ---- link mobile phones, click Root, step, Root so simple
 you can post Root ---- brush into third-party ROM, make your phone more personality; streamlined boot items, uninstall stubborn own applications!


Update log
 1 Root significantly enhance the speed of
 2. enhanced support for 2.3.x and 4.3 systems ROOT ability
 3. Updated ROOT authorization management component to address the 4.3 version of the Samsung models ROOT incomplete question
 4. supports Samsung S5, OPPO Find7, the latest machine Type a key ROOTအဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.org
Download အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္...

Ultimate Guitar Tabs & Chords v3.3.1 Apk


ဂီတာ Cord ေတြနဲ႔ Tabs ေတြကို ေဖၚျပေပးတဲ့ Android Application ျဖစ္ပါတယ္.. အရင္ကလည္း တင္ေပးခဲ့ဖူးေတာ့ ထပ္ၿပီး ေလမရွည္ေတာ့ဘူး.. Google Play ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ US 2.99 ေဒၚလာ ျဖစ္ပါတယ္...

Ultimate Guitar Tabs & Chords v3.3.1 Apk

-
Ultimate Guitar Tabs & Chords is a mobile version of the world’s largest catalog of guitar tabs and chords with lyrics, available even offline. Learn how to play your favorite songs on acoustic, electric or bass guitar. Get over 800,000 carefully transcribed tablatures and free daily updates with guitar scores for recent hit songs! A must-have app for guitarist of any skill and level, Ultimate Guitar Tabs has earned praise from both beginners and advanced players for its versatility, ease-of-use and countless guitarist-friendly features.
And if that’s not enough for you, we’ve got something special – powerful extensions to make your app the ultimate song-teaching machine:

Tab Pro
The easiest way to learn songs is when you can both read and play tablatures following the chord progression on a virtual fretboard. And Tab Pro gives you that, along with:
• Additional 200,000 interactive tabs with realistic sound playback and intuitive controls
• Multiple instrument tracks for each tab (guitar, bass, drums etc) to give you the chance to learn every guitar part of the song
• Playback tempo control and loop to nail down the challenging parts

Guitar Tools
Everything you need to practice your favorite songs with style and comfort:
• Accurate tuner for easy and reliable tuning even in loud environments
• Precision metronome to keep up with any song’s pace
• Extensive chords library to look up a chord when you need to

Tab Tools
The friendliest way to treat your tabs, Tab Tools add-on allows you to:
• Personalize each tab by changing font style and size
• Make tabs easier to read on your device with “Fit To Screen” feature
• Export tabs and chords to Dropbox, send them via email with just one tap
• Print tabs using any CloudPrint compatible device


What’s New
- New feature added: Tab history. Now you can easily get access to your recently viewed tabs.
- Tab Packs now available from Favorites menu – (Favorites > Menu > Show packs)
- Minor bug fixes

အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.org
Download အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္...

Y535-C00 Unlock Bootloader, Auto Root & Myanmar Font Installer

Y535-C00 ေတြကုိ တစ္ခါထဲ ျမန္မာေဖာင့္,UnlockBootloader,Root Access အစရွိတာေတြကုိတစ္ခါထဲထည့္ေပးသြားမွာပါ။ Tool ထဲမွာ Instruction အျပည့္အစုံ ျမန္မာလုိေရးေပးထားပါတယ္။အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.org
Download : 10.04 MB
Download Link 1

Credit : Phyo Chan ( MMSD )

Download အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္...

iOS 7.1.1 Download Touch ID improvements and bug fixes

Direct download links
If the iOS 7.1.1 is not available over the air, you can update your device manually by downloading the iOS 7.1.1 firmware file. If you need help, check out our step-by-step guide on how to install the iOS 7.1.1 update.
iPhone:
iPad:
iPod Touch:
Update 1:
Apple has also released Apple TV 6.1.1 Software Update for the second and third generation Apple TV as well.
Update 2:
Article updated with iOS 7.1.1 IPSW direct download links.
Update 3:
Apple has added “In-App Purchase” label to freemium apps in the App Store in iOS 7.1.1.
Let us know it goes, and if you’ve found any changes or improvements in iOS 7.1.1 then lets us know in the comments below.
 
အဆင္ေျပရင္ေအာက္ပါေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ကလစ္ခဲ့ပါ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ အဆင္ေျပပါေစ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္