Advertise Here !


password ေတြရဲ႕ အဓိပါယ္ နဲ႕ လံုျခံဳေအာင္ ကာကြယ္နည္းမ်ားpassword ေတြအေျကာင္းေပါ့ေနာ္က်ြန္ေတာ္တင္ေပးထားတဲ့နည္းပညာအခ်ို့ကို ဧဒင္ကပိတ္ထားပါတယ္အဲ့ဒီမွာ gloaden eye spsoft ware နဲ့ သံုးနည္းေတြ သူမ်ားစတစ္ထဲက data ေတြကိုခိုးယူမယ္ Program ေရးနည္းေတြပါတယ္ဘာမွမဟုပ္တဲ့ ေရွ့လူသံုးသြားတဲ့password ျကည္တဲ့ software ေတြပါေသးတယ္ ထားလိုက္ပါေတာ့ေနာက္ password ခိုးယူမဲ့နည္းေတြမတင္ေတာ့ဘူး..gmail နဲ့ပက္သက္ျပီးေတာ့ေျပာျကတာေပါ့ gmail password hacking လုပ္နိုင္တဲ့နည္းေတြအမ်ားျကီးရွိပါတယ္ သမန္လူေတာင္သံုးနိုင္တဲ့ key logger တို့ golden eye တို့ pusinifish တို့ က်ြန္ေတာ္တင္ေပးဖူးတဲ့ gmail page အတုလုပ္တာတို့ potable သံုးနိုင္တဲ့ software ေရွကလူသံုးသြားတဲ့ password ကိုျကည့္တာတို့ ကို့ဘာကို note pat မွာ ေရးသားျပီးေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ျပီး gmail passwordေတြမွတ္တဲ့ program ေတြ လူတစ္ေယာက္ဟာအျခားလူးတစ္ေယာက္နဲ့ chat ေနတံုးမွာသူကို hacking လုပ္နိုင္တဲ့နည္;၃၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိပါတယ္
ကဲ password ေတြနဲ့ပက္သက္ျပီးေျပာေတာ့မယ္
အင္တာနက္ဆုိင္ေတြမွာ သြားသံုးတဲ့အခါ အထူးသတိထားရမယ့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကုိယ္သံုးမယ့္ Keyboard ၾကိဳးနဲ႔ Computer System Unit နဲ႔ ခ်ိတ္မယ့္ ပလပ္ေပါက္မွာ အနက္ေရာင္ Device ေလးတစ္ခု ခံထားျပီဆုိရင္ အဲဒီ ကြန္ပ်ဴတာမွာ မသံုးပါႏွင့္ေတာ့။အဲဒီ Black Device က ကုိယ္ရုိက္သမွ် အကၡရာဂဏန္းေတြ အားလံုးကုိ သုိမွတ္ သိမ္းဆည္းလုိက္တဲ့အတြက္ သံုးတဲ့သူ Keyboard မွာ ရုိက္သမွ် အားလံုးမွတ္ထားလုိက္ေရာ။ ကုိယ့္ရဲ႕ Email Password အပါအ၀င္ အဲဒီေန႔ သံုးသမွ် ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္ေတြ အားလံုး ခုိးယူခံထားျပီသာမွတ္။ ခရက္ဒစ္ကဒ္၊ ဘဏ္စာရင္းတုိ႔သံုးျပီး Online ေပၚမွာ ၀ယ္ခ်င္တာ ၀ယ္လုိ႔ရတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ ပုိဆုိးတာေပါ့။ ခရက္ဒစ္ကဒ္ နံပါတ္တုိ႔၊ ဘဏ္စာရင္းနံပါတ္တုိ႔ ရုိက္ထည့္လုိက္တာနဲ႔ ခုိးျပီးသားပဲ။ ေန႔မကူးခင္ အင္တာနက္ဆုိင္ေတြမွာ သံုးရင္ သတိထား၊ ဘဏ္ထဲကရွိတဲ့ ကုိယ္ပုိင္ေငြ ေျပာင္ဖုိ႔သာျပင္။ဒီ Black Device ကုိ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕မွာေတာ့ ဟုိတယ္ေတြ၊ ကုန္စည္ျပပြဲေတြ၊ ေလဆိပ္ေတြနဲ႔ အင္တာနက္ ကေဖးေတြမွာ အမ်ားအားျဖင့္ သံုးၾကတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ အင္တာနက္ ကေဖးေတြမွာ သံုးဖုိ႔မ်ားတယ္။ ေသခ်ာစစ္ၾကည့္ျပီးမွ သံုးေပါ့၊Passwords မ်ားသည္ ကြန္ယက္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ အျမင့္မားဆံုးေသာ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ စနစ္တြင္မဆို စည္းကမ္း နည္းလမ္းအတိုင္း ညီၫႊတ္ေသာ Password ႏွင့္ User Account ရယူထားႏိုင္ပါသည္။ User Account မ်ားသည္ ကန္႕သတ္/ သတ္မွတ္ထားေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးအရ က်ဳိိးေပါက္မႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

Hacker မ်ားသည္ Network မ်ားအတြင္းဝင္ေရာက္ရန္ တစိတ္တပိုင္းႀကိဳးပမ္းမႈမွာ အစဥ္ရွိေနေၾကာင္း သတိရွိေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ မိမိတို႕သံုးစြဲေသာ Passwords မ်ားကို မသက္ဆိုင္သူမ်ား မသိရွိေစရန္ ကာကြယ္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Passwords မ်ားကို Administrator မွ ေဝငွရာတြင္လည္း တယ္လီဖုန္းေပၚမွ မည္သည့္အခါတြင္မွ မေပးရေပ။ User မွ Password ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့လွ်င္ လည္းေကာင္း Administrator မွ Letters ႏွင့္ Numbers မ်ား ႐ႈတ္ေထြး ေရာေႏွာပါဝင္သည့္ Password အသစ္ကို ျပန္လည္ သတ္မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး User မွ ေျပာင္းလဲ ေပးေသာ Password အသစ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ရသည္။ Stronger Network Operating System မ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သို႕ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Windows 2000 server ၌ User တည္ေဆာက္ရာတြင္ ႐ွိေသာ User must change password at next logon Setting ျဖစ္ပါသည္။သံုးစြဲသူမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ Password မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပးရမည္။ ဇနီး၊ လင္ေယာက်ၤား ႏွင့္ မိမိ၏ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ အမည္မ်ား၊ ေမြးေန႔ရက္စြဲမ်ား စသည္တို႔ကို အသံုးမျပဳသင့္ေပ။ Password မ်ားအား အနည္းဆံုး Characters 6 လံုးႏွင့္အထက္ Letters၊ Numbers ႏွင့္ Punctuation Symbols မ်ား ႐ႈတ္ေထြး ေရာေႏွာပါဝင္ေသာ String Passwords မ်ားကို သံုးစြဲရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ Password သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲ မ်ားလည္း အၿမဲတေစ ရင္ဆိုင္ေနရမည္ ျဖစ္သည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ သံုးစြဲသူမွာ မိမိ Password အားေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၊ မိမိ User Name Password ျဖင့္ အျခားသူမွ ဝင္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔၏ Password မ်ားအား မၾကာခဏ ျပင္ဆင္ ေပးေနရျခင္းႏွင့္ ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ Password အား မေပ်ာက္ဆံုးရေအာင္ Write Down လုပ္ထားျခင္းျဖင့္ အလြယ္တကူ ရ႐ွိၿပီး Network က်ိဳးေပါက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

Device မ်ားသံုးစြဲၿပီး Password ကာကြယ္ရန္ (၂) နည္း ႐ွိပါသည္။ Smart Device ႏွင့္ Biometrics ျဖစ္ပါသည္။ Smart Device မွာ Credit Card ပင္ျဖစ္ၿပီး PC ႏွင့္ USB သို႔မဟုတ္အျခား Small Device မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး Password ထည့္သြင္းျခင္းအစား သံုးစြဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။
လူတုိင္းအတြက္ အသံုး၀င္မယ္ထင္လုိ့ FWD mail ထဲကေန ၿပန္တင္ေပးလုိက္တာပါ.

mg min
အင္တာနက္ဆုိင္ေတြမွာ သြားသံုးတဲ့အခါ အထူးသတိထားရမယ့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကုိယ္သံုးမယ့္ Keyboard ၾကိဳးနဲ႔ Computer System Unit နဲ႔ ခ်ိတ္မယ့္ ပလပ္ေပါက္မွာ အနက္ေရာင္ Device ေလးတစ္ခု ခံထားျပီဆုိရင္ အဲဒီ ကြန္ပ်ဴတာမွာ မသံုးပါႏွင့္ေတာ့။

အဲဒီ Black Device က ကုိယ္ရုိက္သမွ် အကၡရာဂဏန္းေတြ အားလံုးကုိ သုိမွတ္ သိမ္းဆည္းလုိက္တဲ့အတြက္ သံုးတဲ့သူ Keyboard မွာ ရုိက္သမွ် အားလံုးမွတ္ထားလုိက္ေရာ။ ကုိယ့္ရဲ႕ Email Password အပါအ၀င္ အဲဒီေန႔ သံုးသမွ် ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္ေတြ အားလံုး ခုိးယူခံထားျပီသာမွတ္။ ခရက္ဒစ္ကဒ္၊ ဘဏ္စာရင္းတုိ႔သံုးျပီး Online ေပၚမွာ ၀ယ္ခ်င္တာ ၀ယ္လုိ႔ရတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ ပုိဆုိးတာေပါ့။ ခရက္ဒစ္ကဒ္ နံပါတ္တုိ႔၊ ဘဏ္စာရင္းနံပါတ္တုိ႔ ရုိက္ထည့္လုိက္တာနဲ႔ ခုိးျပီးသားပဲ။ ေန႔မကူးခင္ အင္တာနက္ဆုိင္ေတြမွာ သံုးရင္ သတိထား၊ ဘဏ္ထဲကရွိတဲ့ ကုိယ္ပုိင္ေငြ ေျပာင္ဖုိ႔သာျပင္။ဒီ Black Device ကုိ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕မွာေတာ့ ဟုိတယ္ေတြ၊ ကုန္စည္ျပပြဲေတြ၊ ေလဆိပ္ေတြနဲ႔ အင္တာနက္ ကေဖးေတြမွာ အမ်ားအားျဖင့္ သံုးၾကတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ အင္တာနက္ ကေဖးေတြမွာ သံုးဖုိ႔မ်ားတယ္။ ေသခ်ာစစ္ၾကည့္ျပီးမွ သံုးေပါ့၊


credit >> ShwemyanmarIT
Min Oke Kar (နည္းပညာမွတ္စု)
www.minokekar.com
Axact

MaungPauk

အပမ်းမကြီးရင် ကြော်ငြာလေးတွေ နှိပ်ခဲ့စေချင်ပါတယ်..

Post A Comment:

0 comments:

Please click on advertisement !