Advertise Here !


သင့္မွာလူေတြ႕အင္တာဗ်ဴး စစ္ေဆးျခင္းခံရဖုိ႔ ရွိေနတယ္ဆိုပါစို႕။ အေျဖေတြလည္း အဆင့္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဆိုပါစို႕။ သင့္ကုိယ္ေရးမွတ္တမ္းထဲက အခ်က္ေတြနဲ႔ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ေျဖလုိက္ျခင္းတုိ႔က သင္ထုိအလုပ္ရဖုိ႔ အေထာက္အပံ့ေပးလိမ့္မယ္လုိ႔ထင္ပါသလား။ တစ္ခါတစ္ရံေတာ့ ထုိကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါ။ သင့္အေနျဖင့္ အေျခခံအေၾကာင္းအရာေတြအျပင္ အမ်ားႀကီး ပုိသိထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈ ခံယူဖုိ႔သြားတဲ့အခါတုိင္း သင့္ကုိယ္ေရး မွတ္တမ္းတစ္ခုတည္းက သာ ထုိအလုပ္ကုိ ရရွိႏုိင္ေစမဲ့ အဓိကအခ်က္ျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ့အေတြးနဲ႕မသြားပါနဲ႕။ အလုပ္ေခၚသူေတြ အာရုံစုိက္ေသာ အျခားအရာေတြ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ ဘာေတြလဲဆုိတာ သင္ေတာင္ေတြးမိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူေတြ႕စစ္ေဆးေမး ျမန္းသူေတြက သင့္ထံမွဘာကုိေမွ်ာ္လင့္တယ္ ဆုိတာကုိသိလုိပါက ဒီေဆာင္းပါးကုိဆက္ဖတ္ပါ။

၁။ ေမးခြန္းမ်ားေျဖဆုိရာတြင္ ဘယ္ေလာက္ႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္း ရွိပါသလဲ။

စစ္ေဆးေမးျမန္းသူေျပာေနတာကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ပါ။ သူက သင့္နားေထာင္ျခင္းစြမ္းရည္ေတြကို စစ္ေဆးေနတာ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး သင့္အေနျဖင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ မေျဖႏုိင္တာကုိ ေတြ႕ရွိသြားပါက သင့္အတြက္ မေကာင္းေသာ ေကာက္ခ်က္ခ်သြား ႏုိင္ပါတယ္။

၂။ ကုမၸဏီအေၾကာင္းဘာေတြကုိ သိထားပါသလဲ။

လူေတြ႕စစ္ေဆးမႈမတုိင္မီ ကုမၸဏီအေၾကာင္းသုေတသနျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္ယူပါ။ ဘယ္လုိမ်ဳိး ပါ၀င္ပတ္သက္ရမွာလဲ ဆုိတာကုိသိထားဖုိ႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ ေမးျမန္းသူက ကုမၸဏီ ႏွင့္ပတ္သက္လုိ႔ ဘာေတြေမးမယ္ ဆုိတာကုိ ဘယ္သူသိႏုိင္မွာလဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရႏုိင္သမွ်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အင္တာနက္ထဲက ရွာယူပါ။

၃။ သင္လုိခ်င္တဲ့အလုပ္ေနရာအေၾကာင္း သင္သိပါရဲ႕လား။

ပထမဦးဆုံးကေတာ့ ကုိယ္ဘာမွ်နားမလည္တဲ့အလုပ္ကုိ မေလွ်ာက္ပါႏွင့္။ ႀကဳံရာအလုပ္ကုိ ေလွ်ာက္ျခင္းမလုပ္ပါႏွင့္။ အေၾကာင္းမွာ-လူေတြ႕စစ္ေဆးေမးျမန္းသူေတြက သင္ဘာေတြေျပာေနတယ္ ဘာကုိလုိခ်င္တယ္ဆုိတာေတြကုိ သင္မသိဘူးဆုိတာကုိ ခ်က္ခ်င္းသိၾကပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအစား အလုပ္အေၾကာင္းကုိ နားလည္ၿပီးမွေလွ်ာက္ပါ။ သင့္အေနအထားႏွင့္ ကုိက္ညီရင္ေပါ့ေလ။

၄။ သင့္ကုိယ္လက္အမူအရာက ဘာေတြေျပာေနၿပီး သင့္ရဲ႕မ်က္လုံးအၾကည့္က ဘယ္ေလာက္တည္ၿမဲပါသလဲ။

ဟုတ္ပါၿပီ။ လူတုိင္းကေတာ့ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းခံေနရတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ စိတ္လႈပ္ရွားၾကတာပါပဲ။ စစ္ေဆးေမးျမန္းသူေတြက ဒါကုိနားလည္ၾကပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ သင့္စိတ္ထဲမွာ ခံစားေနရတဲ့ ဘယ္အရာကုိမဆုိ ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ ပုိပုိသာသာမႀကဳိးစားပါႏွင့္။ အေၾကာင့္မွာ သင့္ကုိယ္လက္အမူအရာႏွင့္ သင့္မ်က္လုံးအၾကည့္တုိ႔က အမွန္တရားကုိေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿပဳံးပါ။ စိတ္ကုိသက္သက္သာသာထားၿပီး သင္အမွန္ တကယ္ဘယ္သူျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ရုိးသားစြာျပသြားပါ။

၅။ သင္သည္အမ်ဳိးစုံေသာလုပ္ငန္းတာ၀န္လုပ္ႏုိင္သူျဖစ္ၿပီး ျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္မ်ားရွိပါသလား။

သင္သည္သင့္လုပ္ငန္းတာ၀န္အတြက္ အလြန္သင့္ေတာ္ေသာသူျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ လုိအပ္တာထက္ကုိယ္က ပုိၿပီး လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းႏုိင္ပါက ပုိေကာင္းပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အမ်ဳိးစုံေသာလုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြ လုပ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ ေသာအစြမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဇာတ္ေၾကာင္းေတြ ဥပမာေတြကုိ ျပန္လည္သတိရပါ။ ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖႏုိင္ရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါေစ။ ဒါဆုိရင္အမွတ္ပုိရႏုိင္တာ ေသခ်ာပါတယ္။

၆။ သင္ သင့္အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ေနတတ္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး စတင္ေဆာင္ရြက္တတ္သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါသလား။

လူေတြ႕စစ္ေဆးေမးျမန္းသူမ်ားသည္ လူအမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္သည္ (team-player)ျဖစ္ျခင္းကို အထူးအေလးထားပါသည္။ မိမိအသင္းထဲက လူေတြကိုယ့္အနားမွာရွိေနတဲ့အတြက္ စိတ္မသက္မသာရွိတတ္ပါက ဘယ္လုိနည္းႏွင့္သင္၀င္ေရာက္မဲ့ ကုမၸဏီႏွင့္အလုပ္တုိ႔မွာ အဆင္ေျပႏုိင္ပါ့မလဲ။ သင့္အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္လုိပါက မိမိရဲ့ လူမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလွ်ာညီေထြေနတတ္သူျဖစ္ေအာင္ ႀကဳိးစားပါ။ ထုိ႔အျပင္ ကုိယ္က စတင္ ေဆာင္ရြက္တတ္တဲ့သူျဖစ္ပါက ပုိေတာင္မွေကာင္းပါတယ္။ ဆုိလုိတာကေတာ့ သင့္လုပ္သမွ်ကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕ သတ္မွတ္လမ္းညႊန္မႈကုိ ေစာင့္မေနဘဲ ကုိယ္ဟာကုိယ္ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းကုိ ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။

၇။ မိမိရဲ့ ကုိယ္ေရးမွတ္တမ္းကုိ မိမ္ကုိယ္တုိင္ဖတ္ၾကည့္ဖူးပါသလား။

ဒါကေတာ့အမ်ားႀကီးျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လူအမ်ားစုက သူတစ္ပါးအထင္ႀကီးမဲ့ ကုိယ္ေရးမွတ္တမ္းမ်ား ယူလာၾကေပမဲ့ မွတ္တမ္းအထဲမွာဘာေရးထားသလဲဆုိတာကုိ မသိၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္အခုအခ်ိန္ကစၿပီး လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း မခံမီ သင့္ကိုယ္ေရး မွတ္တမ္းကုိ မပ်က္မကြက္ဖတ္သြားပါ။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္ခ်က္ ပုိရွိေစသည့္အျပင္ ေမးျမန္းသူ အျမင္မွာလည္း သင္သည္ သင္လုိခ်င္တာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အေလးထားေၾကာင္းႏွင့္ သင္ဟာအစစ္အမွန္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယူဆသြားမွာ ျဖစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒါကလြယ္မေယာင္ႏွင့္ခက္ခဲတယ္-ဆုိတာကုိမေမ့ပါႏွင့္။ သင့္အေနႏွင့္ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းမွာ ေကာင္း ေကာင္းလုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ထင္ေကာင္းထင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအေျခခံအခ်က္ေတြကုိ နားလည္းမလည္ လုိက္လည္း မလုိက္နာပါက ဘာေၾကာင့္လဲဆုိတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းကုိပင္ မသိလုိက္ရဘဲႏွင့္ ျငင္းပယ္ခံရႏုိင္ပါတယ္။

Source : Myanmar Network 

အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.org
Axact

MaungPauk

အပမ်းမကြီးရင် ကြော်ငြာလေးတွေ နှိပ်ခဲ့စေချင်ပါတယ်..

Post A Comment:

0 comments:

Please click on advertisement !