Advertise Here !

တယ္လီဖုန္းေတြ စတင္တီထြင္ သံုးခဲ့တာ ႀကိဳးဖုန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကိဳးသံုးဖုန္းေတြသံုးဖို႔ ႀကိဳးေတြသီးျခား သြယ္တန္း ရတဲ့အလုပ္၊ တပ္ဆင္ ၿပီးျပန္ေတာ့လည္း အထိုင္ဖုန္းရွိတဲ့ ေနရာမွာပဲ သံုးႏုိင္တဲ့အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကြန္ရက္ျဖန္႔ က်က္ထားၿပီးတဲ့ ဧရိယာမွာ ဘယ္ေနရာက ျဖစ္ျဖစ္ ခရီးသြားလာရင္း၊ ယာဥ္ရထား စီးေနရင္း ျဖစ္ျဖစ္ သံုးစြဲႏိုင္ေအာင္ ၾကံဆလုပ္ေဆာင္လာၾကပါတယ္။
အဲဒီႀကိဳးမဲ့ဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာေတြကို မ်ဳိးဆက္အလုိက္ တီထြင္ခဲ့ၾကတာ အခုအခ်ိန္ မွာေတာ့ ဖုန္းလည္း ေျပာ၊ မက္ေဆ့ခ်္လည္း ပို႔၊ အင္တာနက္လည္း ၾကည့္၊ ဓာတ္ပံု ဗြီဒီယိုေတြလည္း ရုိက္၊ မွတ္သားခ်င္တာေတြကိုလည္း မွတ္သားႏိုင္တဲ့ 3G, 4G အဆင့္ ေရာက္လာပါၿပီ။
3G ဖုန္း မဟုတ္လုိ႔ အဲဒီ App သံုးလုိ႔ မရတာ၊ အဲဒီ ဆင္းကဒ္က အဲဒီဖုန္းမွာ သံုးလို႔ မရဘူး။ 4G ကေတာ့ ဒီမွာ သံုးလို႔ မရေသးဘူး ဆိုတာမ်ဳိးေတြ ေျပာဆုိေနၾကတဲ့ 3G, 4G ဆိုတာ ဘာကို ေျပာတာလဲ။ အဲဒီ 3G နဲ႔ 4G ကေရာ ဘာေတြ ကြာသလဲ။ 4G ၿပီးရင္ေကာ ဘာေတြ လာဦးမွာလဲ ဆုိတာေတြ ေရးထားပါတယ္။

နည္းပညာသုံး မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလာသည့္ ပုံမ်ား (A, B, C, D, E)


ပထမမ်ဳိးဆက္ 1G
မိုဘိုင္းလ္ ႀကိဳးမဲ့ ဆက္သြယ္ေရးရဲ႕ ပထမဦးဆံုး မ်ဳိး ဆက္ 1G က အာနာေလာ့ ဆဲလ္လူလာ စံနစ္ျဖစ္ၿပီး AMPS (Advanced Mobile Phone System) ကို သံုးထားပါတယ္။ AMPS စံနစ္ကို ဘဲလ္သုေတသန ဓာတ္ခြဲခန္း (Bell Lab) ကေန တီထြင္ခဲ့ၿပီး အေမရိကမွာ ၁၉၈၃ ေအာက္တိုဘာလ၊ အစၥေရးမွာ ၁၉၈၆၊ ၾသစေတးလ်မွာ ၁၉၈၇ က စတင္ သံုးခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒီ 1G ဟာ frequency division multiplexing နည္းပညာကို သံုးထား ပါတယ္။
အဲဒီနည္း ပညာကိုသံုးၿပီး bandwidth ကို တိက်တဲ့ ဖရီကြင္စီေတြ အျဖစ္ ခြဲထုတ္ၿပီး တေယာက္ခ်င္းစီ ကေန ေျပာဆို ဆက္သြယ္ဖို႔ အဲဒီ ဖရီကြင္စီေတြကို သံုး၍ ဆက္သြယ္ပါတယ္။ 1G ေတြရဲ႕ အျမန္ႏႈန္းက 2.4 Kbps (Kilobit per second) ပဲ ရွိၿပီး အသံ ေခၚ ဆိုမႈ အတြက္ပဲ သံုးႏိုင္ပါတယ္။
ေနာက္ပိုင္း 2G, 3G ေတြ သံုးခဲ့တဲ့ အခ်ိန္အထိ အဲဒီ 1G ေတြနဲ႔ အတူ တြဲသံုးခဲ့ပါတယ္။ အသံ အရည္အေသြး မေကာင္းသလုိ ဘက္ထရီေတြရဲ႕ သံုးႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္လည္း တုိ၊ ဖုန္းေတြ ကလည္း အုတ္ခဲ ဖုန္းလုိ႔ တင္ စားေခၚရ ေလာက္ေအာင္ ႀကီးေနပါတယ္။
အေမရိကရဲ႕ ဖုန္း ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးတဲ့ ကုမၸဏီႀကီး ေတြျဖစ္တဲ့ AT&T, Verizon တုိ႔ကေန ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ဆက္မသံုးဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၾသစေတးလ်မွာေတာ့ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ သံုးခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယမ်ဳိးဆက္ 2G
ဒုတိယမ်ဳိးဆက္ 2G ေတြက GSM (Global System for Mobile Communation) ကို အေျခခံ လုပ္ေဆာင္ထား ပါတယ္။ အဲဒီ GSM နည္းပညာကို ETSI (European Telecommunication Standards Institute ) ကေန ဒုတိယ မ်ဳိးဆက္ (2G) ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆဲလ္လူလာ ကြန္ရက္ကို စံသတ္မွတ္ေပး ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ GSM ဟာ တကမာၻလံုး အဆင့္အထိ က်ယ္ျပန္႔စြာ သံုးခဲ့ၿပီး၊ အဲဒီအခ်ိန္က တျခား နည္းပညာေတြနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ ေစ်းကြက္ အေနအထား ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ သံုးခဲ့ပါတယ္။ GSM သံုးစြဲတဲ့ ႏိုင္ငံေပါင္းက ၂၅၉ ႏုိင္ငံ အထိ က်ယ္ျပန္႔စြာ သံုးစြဲပါတယ္။
2G ေတြဟာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ပံုစံ စေျပာင္းလာၿပီး ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွာ ၁၉၉၁ က စတင္သံုးပါတယ္။ အျမန္ႏႈန္း 64 Kbps န႔ဲ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ 2G ေတြဟာ TDMA (Time Division Multiple Access) ဒါမွ မဟုတ္ CDMA (Code Division Multiple Acess ) နည္းလမ္း ႏွစ္ခုကို သံုးခဲ့ပါတယ္။
ဥေရာပရဲ႕ GSM ဟာ သူ႔ရဲ႕ကိုယ္ပုိင္ TDMA နည္းလမ္းကို သံုးစြဲထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ ႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕မွာ ေတာ့ CDMA နည္းလမ္းကို သံုးခဲ့ၾကပါတယ္။ 2G ေတြမွာ သူ႔ရဲ႕သီးသန္႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ျဖစ္တဲ့ Caller ID, Call Forwarding န႔ဲ SMS (Shorting Message Service) ေတြ သံုးလာ ပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕ အဓိက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ကေတာ့ တယ္လီဖုန္း သံုးသူေတြဟာ ၀န္ေဆာင္မႈ သက္ေရာက္တဲ့ ဧရိယာ အတြင္းမွာ အဆက္အသြယ္ မျပတ္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားရင္း ဖုန္းေျပာ  ႏိုင္တာ  ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္တာကို seamles roaming လုိ႔ေခၚ ပါတယ္။ 2G ေတြဟာ 1G ေတြထက္ အသံ အရည္အေသြး ပိုေကာင္းလာေပမယ့္ Signal ေတြ အားေကာင္း ဖို႔လုိပါတယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေဒတာေတြကို သယ္ေဆာင္ သံုးႏိုင္ေပမယ့္ ႐ႈပ္ေထြး မ်ားျပားတဲ့ ဗြီဒီယိုဖုိင္ လုိေဒတာမ်ဳိးကို ပို႔ေဆာင္ သံုးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ အသံ ဆက္သြယ္ သံုးစြဲမႈ အတြက္ 2G ေတြကို အခု ထိ သံုးစြဲ ေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

2G နဲ႔ 3G ၾကားထဲက 2.5G
2G နဲ႔ 3G ၾကားထဲမွာ 2.5G ဆုိတာ ရွိပါေသးတယ္။ 2.5G ဆိုတာက 2G ရဲ႕ ဆဲလ္လူလာ မိုဘိုင္းလ္နည္းပညာနဲ႔ GPRS (General Packet Radio Service) ႏွစ္မ်ဳိး ေပါင္းသံုးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖုန္းေခၚဆို ဆက္သြယ္မႈ၊ အီးေမးလ္ေတြ ပို႔ယူဖို႔၊ ၀က္ဘ္ (web) ထဲ ၀င္ၾကည့္ဖို႔ေတြ စတင္ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္လာၿပီး၊ ဖုန္းေတြမွာ ကင္မရာ စတင္ သံုးခဲ့ပါတယ္။ (၃) မီးနစ္စာ MP3 သီခ်င္း တပုဒ္ကို ေဒါင္းလုတ္ လုပ္ဖို႔ အတြက္ ၆ မနစ္ကေန ၉ မိနစ္ေလာက္ ၾကာပါ တယ္။ အျမန္ႏႈန္း အေနနဲ႔ဆုိရင္ 64 Kbps ကေန 144 Kbps အထိ ရွိလာပါတယ္။

တတိယ မ်ဳိးဆက္ 3G
တတိယ မ်ဳိးဆက္ 3G ကို ဆဲလ္လူလာ ေဒတာဆက္သြယ္ေရး (Cellular Data Communication) လို႔လည္း ေခၚ ပါတယ္။ တစကၠန္႔မွာ 2Mbit အထိ (2Mbps) အထိ ပို႔ေဆာင္ ႏိုင္လာပါတယ္။ ITU (International Telecommunication Union) ကေန 3G ေတြရဲ႕ စံ သတ္မွတ္ ေပးခဲ့တာ IMT ( International Mobile Communication-2000 ) သတ္မွတ္ ကတည္းက ျဖစ္ၿပီး ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္မႈ ဖရီကြင္စီ အတုိင္းအတာေတြ၊ ေဒတာေတြရဲ႕ ပို႔ေဆာင္တဲ့ အျမန္ႏႈန္း၊ စတင္သံုးစြဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ရက္ စတာေတြကို သတ္မွတ္ ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ တကမာၻလံုးဆုိင္ရာ အေနနဲ႔ စံသတ္မွတ္ဖုိ႔ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ ရာမွာ အခက္အခဲေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ဆုိေတာ့ ေနရာေဒသအလိုက္ သံုးထားတဲ့ ဖရီကြင္စီေတြ မတူၾကတာေၾကာင့္ အဲဒီ မတူတာေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ အဆင္ မေျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကို Mode ၃ ခု ခြဲၿပီး ၃ မ်ဳိးခြဲျခား သတ္မွတ္လုိက္ ပါတယ္။
ႏုိကီယာဖုန္း ဆုိရင္ သူရဲ႕ 3G ပစၥည္း ေတြဟာ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ ကိစၥေတြ ဆက္သြယ္မွတ္သားဖို႔၊ မိုဘိုင္းလ္ မာလ္တီ မီဒီယာန႔ဲ ဆက္သြယ္ေရး ပစၥည္းေတြကို အပိုင္းလုိက္ ခြဲထုတ္လုိက္ၿပီး၊ ဖုန္းေျပာဆိုမႈ၊ ေရာင္စံု ႐ုပ္ပံုေတြနဲ႔ ဗီြဒီယိုေတြ တျခား သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြ စတဲ့ ေဒတာေတြကို ပံုစံ  အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ေစ ပါတယ္။ 3Gန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္၀င္စားရင္ nokia ရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆုိက္ ( http:// www.nokia.com ) မွာ ၾကည့္ရႈေလ့ လာႏိုင္ ပါတယ္။
3G ဟာ စမတ္ဖုန္းေတြ စတင္ သံုးခဲ့တ့ဲ မ်ဳိးဆက္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အမ်ားအျပား စတင္ သံုးစြဲ ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ၀က္ဘ္ အေျခခံတဲ့ app ေတြနဲ႔ ေအာ္ဒီယို၊ ဗီြဒီယိုဖုိင္ေတြ စတင္သံုးႏုိင္ခဲ့ ပါတယ္။ သိုေလွာင္ သိမ္းဆည္းႏိုင္မႈ တီဗီြ ဖမ္းယူၾကည့္ႏိုင္မႈ အတြက္ မိုဘိုင္းလ္တီဗြီ၊ ဗီြဒီယို ဖုန္းေခၚဆုိမႈ၊ သရီးဒီဂိမ္း စတာေတြ စတင္သံုးႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕ bandwidth အေနနဲ႔ ပိုက်ယ္လာၿပီး ေဒတာေတြ ပို႔ယူႏိုင္တဲ့ႏႈန္း ပိုျမန္လာ ပါတယ္။ အျမန္ႏႈန္း 144 Kbps က ေန 2 Mbps အထိ ရွိလာပါတယ္။ ၃ မိနစ္စာ MP3 ဖိုင္ တခုကို ေဒါင္းဖို႔ အတြက္ ၁၁ စကၠန္႔ကေန (၁) မိနစ္ခြဲ ေလာက္ပဲ ၾကာပါေတာ့တယ္။
3G ေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းဟာ ေစ်းမေပါ လွပဲ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ  လုိင္စင္ေၾကး ျမင့္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အေျခခံ အေဆာက္အဦ အရင္းအျမစ္ေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားေနပါတယ္။ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဆက္သြယ္ဖုိ႔ အတြက္ bandwidth ေတြ ျမင့္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဖုန္းေတြရဲ႕ အရြယ္အစား ျမင္ကြင္းပိုႀကီးလာၿပီး၊ ဖုန္းေတြဟာလည္း ကြန္ပ်ဴတာ အေသးစား ေလးေလာက္ လုပ္ေဆာင္ သံုးစြဲႏိုင္ လာပါတယ္။ 3Gသံုးႏုိင္တဲ့ ဖုန္းေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္း ေတြလည္း ပိုျမင့္လာ ပါတယ္။

3G ၿပီးေတာ့ 4G နဲ႕ 4G LTE
4G ေတြက 3G ရဲဲ႕ စံသတ္မွတ္မႈ အရႈပ္အေထြးေတြ ေျဖရွင္းလုိ႔ မၿပီး ေသးခင္မွာပဲ အသစ္ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ မ်ဳိးဆက္သစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 3G ေတြရဲ႕ အေရးပါမႈက ႀကိဳးမဲ့ဖုန္း ေခၚဆုိမႈေတြ အေျမာက္အျမား ေခၚဆုိႏိုင္မႈလုိ႔ ေျပာခဲ့ရင္ 4G ကေတာ့ အျပည့္အ၀ လုပ္ေဆာင္သံုးစြဲႏုိင္တဲ့ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ေဒတာ ဆက္သြယ္မႈလုိ႔ ေျပာရပါမယ္။ 4G ရဲ႕ ေဒတာ ဆက္သြယ္မႈႏႈန္းဟာ 2Mbps ကေန 156 Mbps အထိရွိလာၿပီး သိသိသာ သာတုိးတက္ ေျပာင္းလဲ လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 4G ဟာ IP (Internet Protocol) ကို အျပည့္အ၀ ေထာက္ပံ့လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ၿပီး၊ သူ႔ရဲ႕ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈ ေၾကာင့္ Signal Processor ေတြရဲ႕ စြမ္းအင္ကိုပါ တုိးတက္လာေစပါတယ္။ Modulation နည္းလမ္း အသစ္ေတြ သံုးလာႏိုင္ေစပါတယ္။
စမတ္အင္တာနာေတြ သံုးထားၿပီး Signal ေတြကို ဖုန္းသံုးခဲ့တဲ့ သူ႔ဆီကို တုိက္႐ုိက္ ေရာက္ေအာင္ ဆံုခ်က္ ဖမ္းလုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ OFDM လုိ႔ေခၚတဲ့ Orthogonal Frequency Division Multiplexing နည္းပညာ ကေန ႀကိဳးမဲ့ ေဒတာေတြကို အလြန္ ျမန္တဲ့ ႏႈန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ ေပးႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးပါတယ္။ လက္ရွိ ေရာင္း ခ်ေန တဲ့ 4G စမတ္ဖုန္း ေတြမွာ 4G လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ ပါေနၿပီး 3G ကိုပါ လက္ခံ လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။
4G LTE ဆိုတာက စတုတၳမ်ဳိး ဆက္ (Long Term Evolution) ကိုေျပာ ဆုိတာျဖစ္ၿပီး CDMA နဲ႔ GSM နည္း ပညာ ၾကားထဲက ကြာဟခ်က္ေတြကို ေပါင္းစပ္ လုပ္ေဆာင္ ေပးပါ တယ္။ 4G LTE ကို 3GPP (3rd Generation Partnership Project) ကေန တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ၿပီး 3G ကြန္ရက္ ေတြထက္ ၁၀ ဆ ပုိျမန္ ပါလိမ့္မယ္။
စမတ္ဖုန္း၊ တက္ဘလက္၊ netbook, notebook, wireless hot-spots စတာေတြက 4G နည္းပညာကို ေထာက္ပံ့ လုပ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အျမန္ ႏႈန္း 100 Mbps ကေန 1G Bit per second (1GBps) အထိ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ပါမယ္။ အဲဒီမွာ 4G LTE မွာ  FDD (Frequency Division Duplex) LTE နဲ႔ TDD (Time Division Duplex) LTE  ဆိုၿပီး နည္းပညာ အခ်က္အလက္ေတြ ကြဲေနပါတယ္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စက္မႈလုပ္ငန္းနဲ႔ သတင္းအခ်က္ အလက္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာနကေန FDD  LTE ေရာTDD  LTE ကိုပါ တြဲအလုပ္ လုပ္ေပး ခုိင္းတဲ့ 4G -3100/6200 TDD/FDD-LTE Chipset ကို ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ အယ္လ္တိုင္ယာ (Altair) တပုိင္း လွ်ပ္ကူးကုမၸဏီနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ မိုဘိုင္းလ္ ကြန္ရက္မွာ 4G ေတြ သံုးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ၿပီး သက္ေသ ျပခဲ့ပါတယ္။
အခု အခ်ိန္ မွာေတာ့ 4G ကြန္ရက္ေတြ သံုးစြဲႏုိင္တဲ့ ႏိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနၿပီး Apple ရဲ႕ iPhone 5S, 5C, HTC One (M8), HTC One Mini, Samsung Galaxy S5, Sony Xperxia Z2, Z1 Compact, Google Nexus 5, LG G3, Nokia Lumia 1520 စတဲ့ စမတ္ဖုန္းေတြနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းထုတ္ ဖုန္းေတြဟာ 4G ေထာက္ပံ့ လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ေနပါၿပီ။ 4G ေတြဟာ သူ႔ရဲ႕ မိုဘိုင္းလ္ မာလ္တီ မီဒီယာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မႈ၊ ကမာၻ အ၀ွမ္း ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈ၊ ႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္ ေတြကို တေပါင္းတစည္းတည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္မႈ ေတြေၾကာင့္ 4G ေတြကို Mobile Broadband Everywhere လို႔ ေခၚပါတယ္။

ေနာက္လာမယ့္ 5G
4G ၿပီးရင္ 5G ဆုိတာ လာပါဦး မယ္။ 5G ေတြက အကန္႔အသတ္မဲ့ ႀကိဳးမဲ့ ဆက္သြယ္ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီလို လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္တဲ့ အတြက္ WWWW (Wireless World Wide Web) ဆိုၿပီး ေခၚထားပါ တယ္။ 5G ေတြက၂၀၂၀ ေလာက္မွ ေစ်းကြက္ တင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အျမန္ႏႈန္းအ ေနနဲ႔ 1 Gbps အထိ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါ လိမ့္မယ္။ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြ ပုိေကာင္းလာပါ လိမ့္မယ္။
ဒီမွာေတာ့ မိုဘိုင္းလ္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာေတြ ေရးဖုိ႔ အသက္ငင္ ေနတဲ့ဖုန္းနဲ႔ အင္တာနက္ကို မရ ရေအာင္ ခ်ိတ္၊ အခ်က္အလက္ေတြ ရေအာင္ ယူ ေရးထားပါတယ္။ နည္းပညာေတြ၊ နည္း ပညာကုမၸဏီေတြ ကေတာ့ သူ႔ထက္ သူ အစြမ္းထက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါ လိမ့္မယ္။
အခု ေရးထားတဲ့ မိုဘိုင္းလ္ ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ မ်ဳိးဆက္ေတြ အေၾကာင္းက ပါးပါးေလး ေရးထားတာပါ။ လုိအပ္တဲ့ အခ်က္ေတြ၊ အေၾကာင္း အရာေတြကို အစဆြဲထုတ္ၿပီး ဆက္လက္ ေလ့လာဖုိ႔ အမ်ားႀကီး လုိအပ္ေန ေၾကာင္းပါ ခင္ဗ်ား။    ။

ဖိုးႏိုင္ဝင္း (မာစတာပိစ္) @ ဧရာဝတီ


အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.org
Axact

MaungPauk

အပမ်းမကြီးရင် ကြော်ငြာလေးတွေ နှိပ်ခဲ့စေချင်ပါတယ်..

Post A Comment:

0 comments:

Please click on advertisement !