Advertise Here !

 
စီးပြားေရးအေၾကာင္း အဂၤလိပ္လိုေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါမွာ ကုန္သြယ္ေရး (business) ႏွင့္ စီးပြားေရး (economy)၊ အလားအလားမ်ား (trends) တုိ႔အေၾကာင္းလည္းပါလာတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအလားအလာေတြ အေၾကာင္း ေျပာတဲ့အခါမွာ ဒီေဆာင္းပါးထဲမွာေတာ့ အသံုး၀င္ၿပီး အသံုးမ်ားတဲ့ အသံုးအႏႈန္းတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပရတတ္ပါတယ္။

To forecast (ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းသည္။)

We forecast that costs could rise by a further 50% between now and next year. (အခုအခ်ိန္နဲ႔ ေနာက္ႏွစ္ ၾကားမွာ ကုန္က်စရိတ္ေတြဟာ ေနာက္ထပ္ ၅၀% ႏႈန္းျမင့္တက္သြားႏုိင္တယ္လုိ႔ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းပါတယ္။)

To predict (ေဟာကိန္းထုတ္သည္။)

Economists are predicting a double-dip recession.( စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းဟာ ႏွစ္ဆက်ဆင္းလိမ့္မယ္လုိ႔ ေဟာကိန္းထုတ္ေနၾကပါတယ္။)

    To go up (တက္လာသည္။)
    Prices have gone up by 10% (ေစ်းႏႈန္းေတြဟာ ၁၀% တက္သြားပါတယ္။)
    To increase (ျမင့္တက္လာသည္)
    The cost of living is increasing. (လူေနမႈစရိတ္ဟာ ျမင့္မားလာၿပီ။)
    To rise (ျမင့္တက္သည္)
    Prices are rising again. (ေစ်းႏႈန္းေတြဟာ ထပ္ၿပီးတက္ေနျပန္ၿပီ။)
    To strengthen (အားေကာင္းလာသည္။)
    The pound has strengthened against the dollar. (ေဒၚလာေပါက္ေစ်းႏွင့္စာလွ်င္ စတာလင္ေပါင္တန္ဘုိးက ပုိအားေကာင္းလာတယ္။)
    To recover (နာလန္ထူ/ျပန္မတ္လာသည္။)
    The Euro has recovered after last week's heavy trading. (ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က ကုန္သြယ္မႈပိုမ်ားလာတဲ့ အတြက္ ယူ႐ိုနဲ႔တန္ဖိုးဟာ ျပန္မတ္လာပါၿပီ။)
    To boost (ျမင့္တင္သည္)
    The weaker pound should also boost exports. (အားေပ်ာ့ေနတဲ့ စတာလင္ေပါင္က ပုိ႔ကုန္ေတြကုိ ျမင့္တင္ေပးေလာက္ပါတယ္။)
    To peak at (အျမွင့္ဆံုးေရာက္သည္။)
    Shares peaked at 679p then fell. (အစုရွယ္ယာေတြဟာ 679ပဲနိမွာ အျမင့္ဆံုးျဖစ္သြားၿပီးေနာက္ ျပန္က်သြားတယ္။)
    To rocket (ထုိးတက္သြားသည္)
    The cost of bringing up a child has rocketed by over a third in the past five years. (ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္အတြင္း မွာ ခေလးတစ္ေယာက္ကုိ လူလားေျမာက္ေအာင္ ေကၽြးေမြးပ်ဳိးေထာင္ရတဲ့ စရိတ္ဟာ သံုးပံုတစ္ပံုမက ထုိးတက္သြားတယ္။)
    To soar (တဟုန္ထုိး ျမင့္တက္သည္။)
    Soaring house prices make it difficult for first-time buyers to buy a house. (တဟုန္ထုိးျမင့္ တက္ေနတဲ့ အိမ္ေစ်းႏႈန္းေတြေၾကာင့္ ပထမဦးဆံုး အိမ္၀ယ္မဲ့သူမ်ားဟာ အခက္ေတြ႕ေနၾက ပါတယ္။)
    To surge (တရွိန္ထုိးတက္သည္။)
    Costs have surged as a result of increasing oil prices. (ဆီေစ်းႏႈန္းျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ကုန္က် စရိတ္ေတြဟာ တစ္ရွိန္ထုိးတက္လာပါတယ္။)
    To go down (က်ဆင္းသည္)
    Prices have gone down by 10% (ေစ်းႏႈန္းေတြဟာ ၁၀% က်ဆင္းသြားပါတယ္။)
    To decrease (က်ဆင္းသည္။)
    The cost of living is decreasing. (လူေနမႈစရိတ္က က်ဆင္းလာပါၿပီ။)
    To Fall (က်ဆင္းသည္)
    Prices are falling again. (ေစ်းႏႈန္းေတြ က်ဆင္းေနျပန္ၿပီ။)
    To weaken (အားေပ်ာ့သည္။)
    The pound has weakened against the Euro (ယူ႐ိုေပါက္ေစ်းနဲ႔စာရင္ စတာလင္ေပါင္ရဲ႕ တန္ဘုိးကအားေပ်ာ့သြားတယ္။)
    To drop (က်ဆင္းသည္/ေလ်ာ့နည္းသည္။)
    Increased labour costs have caused profits to drop. (ျမင့္တက္လာတဲ့ အလုပ္သမား ခေတြေၾကာင့္ အျမတ္ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္။)
    To slow (ေအးသြားသည္/ေႏွးသြားသည္)
    The economy slowed last year as a result of interest rate rises. (အတုိးႏႈန္းျမင့္တက္မႈ ေၾကာင့္ စီးပြားေရးေအးသြားတယ္။)
    To bottom out at (lowest point) (အနိမ့္က်ဆံုးထုိးက်သည္။)
    Shares bottom out at 37P then rose. (အစုရွယ္ယာေတြဟာ 37 ပဲနိမွာ အနိမ့္က်ဆံုးအထိ ထုိးက် သြားၿပီးမွ ျပန္ျမင့္တက္လာတယ္။)
    To plummet (dramatic fall) (တဟုန္ထုိးက်ဆင္းသြားသည္။)
    The Euro plummeted against the US Dollar then rose. (ယူ႐ုိေငြရဲ႕တန္ဖုိးဟာ ယူအက္(စ္)ေဒၚ လာေပါက္ေစ်းနဲ႔ယွဥ္ရင္ တဟုန္ထုိးက်ဆင္းသြားၿပီးမွ ျပန္ျမင့္တက္လာခဲ့တယ္။)
    To stagnate (Staying at a low point, and not moving at all) (တန္႔ေနသည္/ၿငိမ္ေနသည္။)
    The economy is stagnating. (စီးပြားေရးဟာ က်ၿပီးတန္႔ေနတယ္။)
    To level out (become stable) (တည္ၿငိမ္ေနတယ္)။
    Share prices have leveled out this month at 497p (အစုရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းေတြဟာ ဒီလမွာ 497 ပဲနိမွာ တည္ၿငိမ္ေနတယ္။
    To remain stable (တည္ၿငိမ္ေနသည္။)
    The cost of petrol has remained stable. (ဆီေစ်းႏႈန္းက တည္ၿငိမ္ေနတယ္။)


အေျပာင္းအလဲမ်ားအေၾကာင္း အဂၤလိပ္လုိေျပာျခင္း (Ways of talking about movement in English)~

Steady = a steady rise (ပံုမွန္ျမင့္တက္မႈ)
Slight (အနည္းငယ္) = a slight improvement (အနည္းငယ္ တုိးတက္မႈ)
Moderate (အသင့္အတင့္) = a moderate recovery (သင့္တင့္ေသာ နာလန္ထူမႈ)
Dramatic (သိသာထင္ရွားေသာ) = a dramatic rise (သိသာထင္ရွားလြန္းတဲ့ ျမင့္တက္မႈ)
Substantial (ေတာင့္တင္းခုိင္မာေသာ) = Substantial growth (ေတာင့္တင္းခို္င္မာေသာ ႀကီးပြားတုိးတက္မႈ)
Robust (အားပါးတရရွိေသာ) = robust growth (အားပါးတရရွိေသာ ႀကီးပြားတုိးတက္မႈ)
Upward/downward (အျမင့္ဘက္/အက်ဘက္) = An upward/downward trend (အျမင့္ဘက္/ အက်ဘက္အလားအလာ)

အသံုး၀င္ေသာနာမ္မ်ား (Useful nouns)

    Financial turbulence = ေငြေရးေၾကးေရး႐ႈပ္ေထြးမႈ
    Financial turbulence on the stock market has weakened the dollar. (စေတာ့နဲ႔ ရွယ္ယာဒုိင္မွာ ေငြေၾကးအရႈပ္အေထြးေၾကာင့္ေဒၚလာရဲ႕တန္ဖုိးကအားေပ်ာ့သြားပါတယ္။)
    Slow down = က်ဆင္းမႈ
    The recent slowdown in the economy threatens jobs. (မၾကာခင္က စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈက အလုပ္အကုိင္ေတြကုိ ဒုကၡေပးေနပါတယ္။)

Refer : Myanmar Network
Axact

MaungPauk

အပမ်းမကြီးရင် ကြော်ငြာလေးတွေ နှိပ်ခဲ့စေချင်ပါတယ်..

Post A Comment:

0 comments:

Please click on advertisement !