တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ကြ်ႏု္ပ္ထံ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္မွ စ၍ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ခဲ့ေသာ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ တစ္ဦးနဲ႔ ျပန္ဆံု ျဖစ္သည္။ သူသည္ကား ဂ်ပန္သုိ႔ သြားေရာက္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း ျဖစ္ျပီး ယခုေတာ့ စုထားတဲ့ ေငြေလး အတန္သင့္ ရွိျပီ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပန္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြ်ုႏ္ုပ္မွာကား ပရိုဂရမ္မာ သမား တစ္ဦးျဖစ္သည္က လြဲ၍ အျခား ထူးထူးျခားျခား ၾကီးပြားသြားသည္ မရွိေသး။ သုိ႔ေသာ္ ေနထိုင္ စားေသာက္ရန္ အပူအပင္ေတာ့ မရွိေလျပီ။


မိတ္ေဆြက က်ႏ္ုပ္ထံ လာသည့္ အေၾကာင္းကား စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ အကူအညီ ရယူရန္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ေငြေၾကး ရွိသျဖင့္ မိတ္ေဆြက အၾကံေပးေသာေၾကာင့္ ေျမမ်ားဝယ္ျခင္း၊ အိမ္ခန္းမ်ား ဝယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ဆုိသည္။ လက္ရွိတြင္ သာမန္လူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေငြလည္း နည္းနည္းပါးပါး ရွိလွ်င္ အိမ္ျခံေျမ တို႔ကို ဝယ္ရန္ကား ပထမဦးစြား စဥ္းစားျဖစ္ၾကသည္။ ထု႔ိေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္္မွာ သူ႔ကို မိမိ မိသားစု ေနရန္ တိုက္ခန္း တစ္ခန္း ေကာင္းေကာင္း တစ္လံုး ရွိလွ်င္ကား လံုေလာက္ပါျပီဟု အၾကံေပးျပီး အျခား မိမိ ႏွစ္သက္ရာ စီးပြားေရး ကုိ ျပဳလုပ္ရန္ အၾကံေပးသည္။ အထူးသျဖင့္ သူသည္ တစ္ခ်ိန္က ေဆာ့ဖ္ဝဲ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ေရးသားသည့္ လုပ္ငန္း ျပန္လုပ္ျဖစ္ရန္ အၾကံေပးျဖစ္ခဲ့သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း....

စြန္႔ဦးတီထြင္သူ တစ္ဦးဟူသည္ အမ်ားလုပ္သည့္ အလုပ္ကို မလုပ္။ မိမိကိုယ္တိုင္ လမ္းသစ္ တစ္ခု ထိုးေဖာက္ဖန္တီးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေငြရွိလွ်င္ ေငြကို မဆံုးရွံုးေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ တစ္ေနရာရာတြင္ ေငြေသေအာင္ စုပံုျခင္းက သာမန္ ကုန္ေရာင္း၊ ကုန္ဝယ္ လုပ္သူ သာမန္စီးပြားေရး တစ္ဦးႏွင့္ မထူးမျခားနားပါ။ ေအာင္ျမင္ခ်င္သူတို႔တြင္ မျဖစ္မေန ရွိရမည့္ အရည္အခ်င္းကား စြန္႔စားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခု စာဖတ္ေနသူတြင္ ေငြသိန္း တစ္ေထာင္ ပမာဏ ရွိသည္ဆုိပါစုိ႔..။ ယင္းေငြမွသည္ သိန္း ၃၀၀ သုိ႔တည္း မဟုတ္ ၄၀၀ ေလာက္ကို ေနစရာ အိမ္တစ္လံုး ဝယ္၍ က်န္သည့္ သိန္း ၇၀၀ ေလာက္ကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္း တစ္ခုခု စတင္ရန္ သတၱရွိပါသလား။ ခ်မ္းသာ ေအာင္ျမင္ၾကသည္ ဆိုသည့္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အဝတ္တစ္ထည္ ကိုယ္တစ္ခုျဖင့္ ေနရာေဒသ တစ္ခုကို သြားျပီး သူေဌးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားယူၾကသည္။ ေဘဘီလံုတြင္ အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ အရည္အခ်င္းမွာ ေငြစုတတ္သည့္ အရည္အခ်င္းႏွ့င္ ၾကိဳးစားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ယေန႔ ၂၁ ရာစု၏ ခ်မ္းသာသည့္သူ၊ ေအာင္ျမင္သည့္သူ ျဖစ္ခ်င္လွ်င္ကား စြန္႔စားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.orgSoft : Mb

UserCloud Download Links

Tusfiles Download Links

Mp Download Links ( 7 Links )Axact

MaungPauk

ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ကလစ္ေပးပါခင္ဗ်ာ.

Post A Comment: