ပင္လယ္ ဒါးျပ တိုက္ခိုက္ရမယ့္ ဂိမ္းေလး - Assassins Creed Pirates MOD APK ဂိမ္းေကာင္းေလးပါ ပင္လယ္ျပင္က သေဘၤာေတြကို တိုက္ခိုက္သိမ္းယူ ေဆာ့ကစားရမယ့္ ဂိမ္းေကာင္းေလးပါ ဗားရွင္းအသစ္ေလး ထြက္လာလို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ (ပုသိမ္နည္းပညာ)
Assassin's Creed Pirates Apk Mod Unlimited Gold and Unlocked ,New Update With latest Version.

Become one of the most feared pirates of the Caribbean in this exclusive Assassin's Creed adventure!

Play as Alonzo Batilla, a young and ambitious captain, break all the rules, challenge empires and make your own fortune!

ENGAGE IN BRUTAL NAVAL COMBATS
Fight in real-time naval battles all over the Caribbean Sea.
Choose from a wide range of weapons to destroy your foes and manoeuver to dodge enemy shots.
Defeat legendary ships and become a true pirate legend!

BUILD UP YOUR CREW AND YOUR SHIP
Acquire the most iconic boats of the Golden Age of Piracy; ranging from the smallest gunboat to the Man O’War floating fortress
Upgrade your vessel with legendary customizations and the massive bounty plundered on the wild seas.
Recruit the finest crew members and learn more than 50 new pirating techniques to become a better captain and the true master of naval combat.

EXPLORE THE IMMENSITY OF THE CARRIBEAN... AND MUCH MORE!
Sail throughout a vast array of islands as you explore a huge map.
Search for nearly one hundred treasures and lost files.
Run through dozens of lost Mayan temples to find the fragments of ancient treasure maps.
Complete your fish collection, from small fry to massive sharks.
Compete with your friends for the highest bounty.


DISCOVER GROUNDBREAKING 3D VISUALS ON MOBILE AND TABLETS
Bask in the West-Indies sunshine, admire beautiful sunsets, navigate ice mazes and sail through the night along breathtaking coastlines.
Changing weather conditions directly impact the gameplay and redefine every landscape.
Beware of storms and of the treacherous fog that will conceal your enemies until the last moment!

EMBARK ON AN EPIC QUEST FOR A LEGENDARY TREASURE
Live an adventure that will reveal the truth about La Buse’s mysterious lost treasure.
Cross paths with Assassins and Templars and take part in their age-old struggle.
Meet the most notorious and colorful pirates of the era, including Sam Bellamy, Ben Hornigold, Charles Vane and Blackbeard!

Assassin’s Creed Pirates is fully compatible with tablets.

Screenshot:

||Game:  Assassin's Creed Pirates APK  ||
||Android : 4.0 ||
||Market:  https://play.google.com/.assassin.pirates  ||
||Internet: Not required ||
||Mod:  --   ||

V1:
- 9,999,999 golds
- 9,999 all resources
- Has Ultimate Hook
- Unlock latest level 6 ship with max upgraded
- Unlock some Legendary Perks and max upgraded

V2:
- 9,999,999 golds
- 9,999 all resources
- Unlock and max upgraded all Hooks
- Unlock and max upgraded all Ships

- Unlock and max upgraded all Perk
- Level is 40
- Unlock all Areas

APK: V2.9.1 Mod


 UP: DOWNLOAD HERE


OBB:
 


                             
                          Unknown user How to Download                         
                               
                                     www.patheinit.com
                                       
Payephyokyaw

                                     
Axact

MaungPauk

ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ကလစ္ေပးပါခင္ဗ်ာ.

Post A Comment: