၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္တြင္ အသစ္ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့တဲ့ Facebook Messenger မွာ Facebook chat သံုးစဲြသူမ်ား လက္ရွိပံုစံကို ပ်င္းရိမႈမျဖစ္ေစရန္အတြက္ Facebook Messenger အတြင္းတြင္ မိမိနဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုေနတဲ့ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို အေရာင္မ်ားခဲြျခားၿပီး သတ္မွတ္ထားႏိုင္သလို Like Button ေနရာမွာ Emoji မ်ားကို ေျပာင္းလဲၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။
Facebook Messenger မွာ အေရာင္ေတြကို ခဲြျခား အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔အတြက္ Android အသံုးျပဳထားတဲ့ ဖုန္းတို႔၊ Tablet တို႔ဆိုရင္ Messenger ကို ဖြင့္လိုက္ပါ။ ၿပီးသြားရင္ မိမိဆက္သြယ္ေျပာဆိုေနက်သူရဲ႕အေကာင့္ ကို ဖြင့္ရပါမယ္။ ညာဘက္ အေပၚေထာင့္နားမွာ Exclamation mark ( ! ) ပံုစံကို ေတြ႕ရပါမယ္။ အဆိုပါ အမွတ္ေလးကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ၿပီးသြားရင္ Color ဆိုတာကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး ႏွစ္သက္ရာအေရာင္ကို လူတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ သတ္မွတ္ေပးထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Messenger ရဲ႕Chat box ေဘးက Like Button ေနရာမွာ အျခားေသာ Emoji ကို အစားထုိး အသံုးျပဳ လိုသူမ်ားအတြက္ Color ရဲ႕ ေအာက္ဘက္နားမွာ Emoji ဆိုတဲ့ button ကို ေတြ႕ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ အဆိုပါ button ကို ႏွိပ္ၿပီး ႏွစ္သက္ရာ Emoji ကို ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မိမိသူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းကို Nickname ေပးလိုသူမ်ားအတြက္ Nicknames ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ႏွစ္သက္ရာ နာမည္ကို ထည့္သြင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။
iOS အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ကေတာ့ မိမိစကားေျပာသူရဲ႕ အေကာင့္နာမည္ေနရာကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ၿပီးသြားရင္ Android မွာ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အေရာင္ကို သတ္မွတ္လိုလွ်င္ Color ကို ႏွိပ္ၿပီး သတ္မွတ္ႏိုင္သလို Emoji မ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Nickname ကို ေျပာင္းခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ Notifications ေအာက္မွာရွိတဲ့ Nicknames ဆိုတာကို ႏွိပ္ကာ Nickname ကို ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Ref: dailydot 
Internet Journal