မန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္အား ရယူသံုးစြဲႏိုင္မည့္ အထူးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းေရး အဆိုျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းရန္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက ဖိတ္ေခၚလိုက္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ လႊမ္းၿခံဳမည့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္သံုးခု ခ်မွတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုဖိတ္ေခၚျခင္းသည္ စတုတၱေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လိုင္စင္အား ရယူသံုးစြဲႏိုင္မည့္ အထူးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီတစ္ခု (Special Purpose Vehicle) ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ပါဝင္ရန္ စိတ္ဝင္ စားေသာ အမ်ိဳးသား အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားမွ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ေခၚယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းလိုင္စင္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အထူးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီတစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္ၿပီး ယင္းကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္ၾကမည့္ အစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ဖြဲ႕စည္း ေရးႏွင့္ တင္ဒါ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ံုးအမွတ္ (၂)၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားအား www.mcit.gov.mm တြင္ ေဒါင္းလုပ္ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အထူးလုပ္ငန္းကုမၸဏီ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြဲ႕စည္းၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ စတုတၳလိုင္စင္ ခ်မွတ္ရန္ သေဘာတူ စာခြ်န္လႊာ ေရးထိုးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး မိတ္ဖက္ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖက္စပ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းၿပီးသည့္အခါ လိုင္စင္အား သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္အခေပးေခ်ေစလ်က္ လံုးဝ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါလိုင္စင္သည္ ကနဦး ၁၅ ႏွစ္ သက္တမ္းရွိမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီပါက မူလ လိုင္စင္ သက္တမ္း အတိုင္း ထပ္မံ သက္တမ္းတိုးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အထူးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္ရန္ အဆိုျပဳ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အထူးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္ရန္ အဆိုျပဳ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ပါဝင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို အထက္ပါဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အထူးလုပ္ငန္းကုမၸဏီတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေရး အဆိုျပဳေလွ်ာက္လႊာပံုစံတြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအမည္၊ တည္ရွိ ရာလိပ္စာ၊ ရွယ္ယာဝင္အေရ အတြက္၊ ေငြေၾကး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအေျခအေန အစရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာတြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ယင္းေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ပူးတြဲတင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုျပဳေလွ်ာက္လႊာကို ကုမၸဏီ၏ အေပၚစာျဖင့္ အႀကီးအကဲ (သို႔မဟုတ္) အႀကီးအကဲ ကိုယ္စား လက္မွတ္ေရးထုိး ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Credit=>internetjournal 

Thiha Htike(THT)

thihahtike.it@gmail.com


အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.orgSoft : Mb

UserCloud Download Link

Tusfiles Download Link

Mediafire1 Download LinkAxact

MaungPauk

ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ကလစ္ေပးပါခင္ဗ်ာ.

Post A Comment:

0 comments:

Download လုပ္ဖို႔ Link ကိုႏွိပ္ရင္ adf.ly or adfoc.us တစ္ခုခုကိုေရာက္မယ္.. ညာဘက္အေပၚေထာင့္နားမွာ 5/6 စကၠန္႔ေစာင့္ၿပီးရင္ SKIP AD သို႔မဟုတ္ Skip ကိုႏွိပ္ရပါမယ္.. ဒါဆိုရင္ ဖိုင္တင္ထားတဲ့လင့္ကိုေရာက္ပါၿပီ... အဆင္မေျပတာမ်ားအတြက္ Comment ေပးခဲ့ပါ.