ယခု ကမ္ဘာ
တမလြန္ရြာသို႔
မသြားသေရြ႕
 ျပည္ျမန္မာအမိ့
တည္ရွိ႕ေစဖို႔
ငါ့အသိ့တစုနဲ႔
ေရးစပ္လိုက္တဲ့
 ကဗ်ာတပုတ္…
တဲးပုတ္ေအာက္မွာ
 ျမန္မာတိုင္းရင္း
 ဘာသာ အေပါင္းတို႔နဲ႔
 ခေျမာန္းလို႔
 ဗမာအေပါင္းတို႔က
 ေနရလဲး

ဆိုးက်ဳိးမရွိ႕
သူတုိ႔ ဘာသာအသိ့မွာ
 လူ လူခ်င္း
 သက္ဖ်က္ခ်င္းက
 ဒုစရိုက္အစင္းလို႔
ရႈျမင္ျပီးသား
တျခားေျပားစရာ
 မရွိ႕ တည္ရွိေနတာ
ဘဂၤါလီပါ တမွင္တကာ
တည္ထြင္ျပီး
လု အခြင့္ေရးကို
ေဖာက္ဖ်က္ေရးတဲ့
စာမဟုပ့္
 ျမန္မာ တဲးပုတ္ေအာက္မွာ
ဘဂၤါလီ
အေပါင္း တို႔ကို
ခေျမာန္းခြင့္ ျပဳလိုက္ရင္ျဖင့္
သူတို႔ ဘာသာ တဝန္းက
 ဂ်ီဟက့္ စစ္ဆင္ေရးၾကီး ရာစု
တစပ့္မွာ ထြန္းေတာက္ခဲ့ရင္ ျဖင့္
 ျမန္မာတသင္းက
ဘာသာမေျဖာက္ ရင္
လူမ်ိဳးေျပာက္ပါ လိပ့္မည္…ဒကါ

ေရးသားေပးပို႕သူ-- ေက်ာ္ေက်ာ္

အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.org



Soft : Mb

UserCloud Download Link

Tusfiles Download Link

Mediafire1 Download Link



Axact

MaungPauk

ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ကလစ္ေပးပါခင္ဗ်ာ.

Post A Comment: