ကၽြန္ေတာ္တို Windows PC သံုးသူေတြ Nero ကို မသိတဲ့သူ မရွိပါဘူး.. ေခြကူးတဲ့ Software ေလ.. အခု
Nero 2014 15.0.07100 နဲ႔ Nero 2014 Platinum 15.0.02200 ကို Full Version ေတြ႕လာလို႔ ျပန္လည္ မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္..
-
Nero Platinum is a multimedia software suite that lets you capture, convert and consume your movies, music and photos for the best HD home entertainment experience. Nero Platinum was built to support Windows 8 and provides the best experience for enjoying Blu-ray Discs. With Nero Platinum, it is fast and easy to achieve the results you want by working seamlessly across the applications in the suite. Nero Platinum supports the latest video formats and has everything you need to convert, edit, burn, stream and enjoy your movies, music and photos in high-definition.

Stream your movies, photo slideshows and music playlists throughout your home
Avoid the hassle of recreating photo albums, slideshows or music playlists to stream on different devices in your home. With Nero Platinum, create them once and then stream them to your XBOX 360?, PS3?, iPad, Android tablet, PC, digital media adaptor, streaming-enabled TV, or other DLNA- or UPnP-supported devices.

One player for all your videos and music
Forget the hassle of using different players for your video and audio discs and files. With Nero Platinum, you get one media player that can simply handle everything.

Total support for high-definition AVCHD? Progressive video
Import, edit and export videos in AVCHD? Progressive (50p/60p) format. Quickly output it with SmartEncoding. Rip it to virtually any other video file format. Nero Platinum lets you do just about everything with your high-definition videos so you can enjoy them on any device.

Use the latest high-quality video formats to convert, edit and burn your movies
AVC/264, MKV, MP4, 3GP, AVI? there?s hardly a video format or codec around that Nero Platinum doesn?t support.

Give your home movies some pizzazz
Spruce up your home movies with 800+ easy-to-use video effects, templates themes and disc menus. Now with Nero Platinum, stabilize shaky videos from your smartphone or handheld camera. Add a touch of nostalgia with brand-new film-style effects and retro film themes. Create Hollywood-quality Blu-ray Discs? or DVD-Video? discs, complete with menus, navigation, graphics and text.

Finally digitize your analog movie collection
Get around to that project you?ve always wanted to tackle. Convert all your analog movies to Blu-ray Disc?, DVD or virtually any file format so they continue to keep pace with your playback equipment.

Disaster-proof your data with improved backup device support
From financial records to irreplaceable photos, it?s a snap to make sure all your most important data is backed up routinely and automatically. Now, back up to hard drives larger than 2 TB and the latest-generation USB 3.0 storage devices. Plus, automatically discover and configure your NAS device for a network backup or backup your data to the cloud.

Economically span large data files across multiple discs
With the all-new Nero DiscSpan SmartFit feature, automatically span large files efficiently across multiple discs. Even combine disc types (CD, DVD and Blu-ray Disc) to use as few of them as possible.

A bunch of free tools to enhance your experience
Make professional-looking disc covers and labels. Mix your own music tracks and edit audio files exactly to your liking. When you upgrade to Nero Platinum, you can download Nero CoverDesigner, Nero SoundTrax and Nero WaveEditor ? all for free!

Get exactly the results you want faster than ever
With hundreds of performance improvements ranging from hardware accelerated video encoding to a split installer that lets you get up and running in 5 minutes, it?s never been faster or easier to get exactly the results you want than with Nero Platinum. With the greatly improved Nero Kwik Media library at the heart of Nero Platinum, it?s never been easier to work across applications or faster to find and use exactly the photo, song or video clip you want.

It?s ready for Windows 8 when you are
Don?t make the leap to Windows 8 without Nero Platinum or you may lose out on DVD and Blu-ray Disc? playback on your PC, DVD recording and TV capturing. Thinking of waiting awhile before you upgrade your OS? Not to worry, Nero Platinum works perfectly on Windows 7, Windows Vista and Windows XP, too.

ContentPack:
Nero Retro Film Themes
Nero Abstract Themes
Nero Holiday & Sports Themes
Nero Family & Events Themes
Nero Football (Soccer) Themes
Nero Tilt-Shift Effects
Nero Motion Tilt-Shift Effects
Nero PiP Effects 1
Nero Video Transitions 1
Nero Video Slow & Fast Motion
Nero Video PiP Animated Captions
Nero Video Stabilizer Effects
Nero Video Film Effects
Nero Seamless Music
Nero Video Backgrounds
Nero Clipart
Nero Image Samples
Nero Video Samples

အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္< Knowledge Note >
www.maungpauk.org

Nero 2014 Platinum 15.0.02200 Trial  : 297.2 MB
---
Nero 2014 15.0.07100 Trial : 275 MB
---
Patch For Both Nero 2014 Version

Download အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္... အဆင္ေျပရင္ ေၾကာ္ျငာေလး တစ္ခ်က္ေလာက္ေတာ့ Click ၿပီး ဝင္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္..
Axact

MaungPauk

ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ကလစ္ေပးပါခင္ဗ်ာ.

Post A Comment: