ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္မ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္ ထုတ္လုပ္ေရး ေစ်းကြက္ကို Plasma Display ႏွင့္ LCD Display ႏွစ္မ်ိဳးကသာ  သိမ္းပိုက္စိုးမိုးထားခဲ့ပါသည္။ အေရာင္းေစ်းကြက္ ညႊန္းကိန္းမ်ားအရ LCD Display မ်ားက ေရွးဦးေပၚထြက္ခဲ့ေသာ Plasma Diaplay မ်ားကို လႊမ္းမိုးေက်ာ္လႊားသြားခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးမွာ ေစ်းကြက္တစ္ခုလံုးကို အၿပိဳင္ စိုးမိုးထားဆဲ ျဖစ္ပါသည္။


ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အုပ္စုႏွစ္ခုစလံုးတြင္ LED Backlit အသံုးျပဳထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္း 3D ရုပ္လံုးႂကြမ်က္ႏွာျပင္မ်ား ျပဳလုပ္လာႏိုင္ျခင္း Smart TV , Internet TV အစရွိသည့္ နည္းပညာမ်ား ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ လာခဲ့ျခင္းတို႔ ရွိခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ၎ မ်က္ႏွာျပင္ အမ်ိဳးအစားမ်ားအျပင္ ပါ၀ါသံုးစြဲမွဳသက္သာၿပီး ပံုရိပ္ျပတ္သားမွဳ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္ ပံုေဖာ္ျခင္း နည္းပညာသစ္ တစ္မ်ိဳးထပ္မံေပၚထြက္လာျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း နည္းပညာ ၿပိဳင္ဆိုင္မွဳ အရွိန္အဟုန္မွာ ပိုမိုႀကီးမားလာေစပါေတာ့သည္။ ၎သည္ အနာဂါတ္ တယ္လီေဗးရွင္းမ်ား၏ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာသစ္ကို ေဖာ္ၾကဴးမည့္  OLED ဟုအတိုေကာက္ေခၚသည့္ Organic Light-Emitting Diode အမ်ိဳးအစား မ်က္ႏွာျပင္ နည္းပညာသစ္ပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။


 


သင္သည္ Samsung (သို႔မဟုတ္) Huawei အမ်ိဳးအစား ေနာက္ဆံုးေပၚ စမတ္ဖုန္း တစ္လံုးကို အသံုးျပဳေနသူ ျဖစ္ပါက Active-Matrix OLED (AMOLED) မ်က္ႏွာျပင္ကို ထိေတြ႔ခံစားဖူးသူ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ OLED ဆိုသည္မွာ ကာဗြန္ ႏွင့္ ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ ေအာ္ဂဲနစ္ Semi-conductor မ်ားကို လွ်ပ္စစ္ေပးျခင္းျဖင့္ အလင္းေရာင္ထြက္ေပၚေစေသာ နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ ပံုေဖာ္သည့္ နည္းပညာ ျဖစ္ပါသည္။ တယ္လီေဗးရွင္းမ်ားတြင္ ၎တို႔ကို တပ္ဆင္အသံုးျပဳေသာအခါ Plasma ႏွင့္ Liquid Cystal Display (LCD) တို႔ထက္ ပါ၀ါအသံုးျပဳမွဳ မ်ားစြာသက္သာရံုသာမက ပိုမိုလ်င္ျမန္ေသာ Response Time ႏွင့္ ပိုမို ေတာက္ပေသာ ပံုရိပ္မ်ားျပသေပးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေရွ႕နည္းပညာ မ်ားႏွင့္ မတူေသာ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ၎တို႔၏ ပင္ကိုယ္ အလင္းေရာင္ ထုတ္ေပးႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ေၾကာင့္ ေနာက္ခံမွ အလင္းေရာင္ေပးသည့္ စံနစ္လံုး၀ မလိုအပ္ေတာ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။


OLED တယ္လီေဗးရွင္းမ်ားသည္ ယခုႏွစ္မွေပၚထြက္လာေသာ နည္းပညာေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ Sony မွ XEL-1 OLED TV ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ LG မွ ၁၉လက္မ TV တစ္မ်ိဳး ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထုတ္လုပ္မွဳကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားၿပီး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ နည္းပညာလက္၀ယ္ရွိသူ နည္းပါးေသး ေသာေၾကာင့္ OLED တယ္လီေဗးရွင္းမ်ားသည္ အမ်ားသံုး အေရာင္းတြင္က်ယ္သည့္ ေစ်းကြက္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိမလာခဲ့ေပ။ Sony XEL-1 ဆိုလွ်င္ ေစ်းကြက္စတင္ခါစက ေဒၚလာ ၂၅၀၀ ထိပင္ ေစ်းႏွဳန္း သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ သင္၏စိတ္ထဲတြင္ သိပ္မဆိုးေသာ ေစ်းႏွဳန္းအျဖစ္ ေတြးေကာင္း ေတြးေနမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎အေတြးသည္ ထိုမ်က္ႏွာျပင္မွာ ၁၁ လက္မ သာရွိေသာ မ်က္ႏွာျပင္ ျဖစ္သည္ကို သိရွိရခ်ိန္အထိသာ ခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္းပင္ Sony မွ ၎၏ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ကစားသမားအား အခ်ိန္ကာလ မၾကာျမင့္မီမွာပင္ ပြဲသိမ္းေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၂ ေရွ႕သို႔ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ ရွဳလွ်င္ကား အရာအားလံုးသည္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။မၾကာေသးခင္က က်င္းပခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၂၀၁၂ CES ေခၚ Consumer Electronic Show ျပပြဲႀကီးတြင္ Samsung ႏွင့္ LG တို႔မွ ၅၅လက္မ အရြယ္ရွိ Ultra-Slim Screen OLED တယ္လီေဗးရွင္းမ်ားကို ျပသခဲ့ပါသည္။ LG မွေျပာဆိုခ်က္ကို ကိုးကား၍ ၎ ၅၅ လက္မ OLED တယ္လီေဗးရွင္း EM9600’s သည္ ၇.၅ ကီလိုဂရမ္သာေလး၍ အံ့အားသင့္ေလာက္ဖြယ္ ၄ မီလီမီတာ အထူသာရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အျခား ပံုေဖာ္ျခင္း နည္းပညာမ်ား၏ ပံုမွန္ Pixel တစ္ခုတြင္ပါ၀င္ေသာ RGB (Red, Green ,Blue) အေရာင္သံုးမ်ိဳးအစား OLED တြင္ အျဖဴေရာင္ တစ္မ်ိဳးထပ္မံေပါင္းထည့္ကာ RGBW (Red, Green, Blue & White) ဟူ၍ ေလးေရာင္အသံုးျပဳထားသည့္အျပင္ သဘာ၀အေရာင္မ်ားႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္စြာ ထုတ္ေပးႏိုင္ေစရန္ Kodak ၏ ကိုယ္ပိုင္နည္းပညာ အသံုးျပဳထားသည့္ Filter အလႊာတစ္ခုကို ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ ထားပါသည္။ Kodak ကုမၸဏီသည္ OLED နည္းပညာ တီထြင္သူမ်ားတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ နည္းပညာဆိုင္ရာ လက္တက္ တစ္ခုလံုးကို LG အားေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။


ယခုအခ်ိန္ထိ Samsung ႏွင့္ LG တို႔မွ OLED TV မ်ားကို ေစ်းႏွဳန္းမသတ္မွတ္ရေသးေသာ္လည္း ကနဦး သတင္းထြက္ေပၚလာခ်က္မ်ားအရ ခန္႔မွန္းေျခ ေဒၚလာ ၈၀၀၀ ခန္႔ရွိမည္ဟုဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ေလာက္တြင္မူ တိုးတက္မ်ားျပားလာေသာ OLED ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မွဳ ကုန္က်စရိတ္ ေလ်ာ့က်လာမွဳမ်ားေၾကာင့္ ၎ ၅၅လက္မ အရြယ္အစား တယ္လီေဗးရွင္းမ်ားကို ေဒၚလာ ၄၀၀၀ ေအာက္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကပါသည္။


Samsung ႏွင့္ LG တို႔သည္ ၎တို႔ လက္ရွိထုတ္လုပ္ ေနၿပီးျဖစ္ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္း Screen မ်ားအျပင္ အရြယ္အစားႀကီးမားေသာ (တယ္လီေဗးရွင္း စသည္) တို႔အတြက္ OLED Screen မ်ား ထုတ္လုပ္သြားရန္ အဆင္သင့္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ထင္ရွားေသာ Display Panel ထုတ္လုပ္သူမ်ားျဖစ္ေသာ Panasonic, AUO ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ BOE တို႔သည္လည္း ၂၀၁၃ တြင္ OLED ေစ်းကြက္အတြင္း၀င္ေရာက္လာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ OLED နည္းပညာသံုး Screen မ်ားသည္ အလြန္ပါးလႊာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ အေရာင္တိက်ျပတ္သားမွဳတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းျခင္း၊ Response Time ျမန္ဆန္ျခင္း၊ အနက္ေရာင္ ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္းတြင္ Plasma ထက္ပင္ပို၍ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ပါ၀ါသံုးစြဲမွဳ အလြန္သက္သာျခင္း စသည့္အားသာခ်က္မ်ားမွာ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ နည္းပညာမ်ားထက္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ သာလြန္ေကာင္းမြန္ ၿပီးျဖစ္သျဖင့္  ထုတ္လုပ္မွဳကုန္က်စရိတ္ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္၍ ေစ်းကြက္အတြင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ထုတ္လုပ္သူ ပိုမိုမ်ားျပားလာပါလွ်င္ အနာဂါတ္ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္မ်ား၏ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ ပံုေဖာ္မွဳနည္းပညာ ျဖစ္လာမည္မွာမလြဲမေသြျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။
Credit to --------- http://www.lubo601.com/2012/04/oled-display-panel.html

Post တင္သူ Myo Min Htun (myommh@gmail.com)
Axact

MaungPauk

ေအာက္ကေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ကလစ္ေပးပါခင္ဗ်ာ.

Post A Comment: